Uitspraak: Klachtrecht is niet bedoeld voor nadere toelichting op advisering door accountant

Een accountant heeft in het najaar van 21014 accountantswerkzaamheden verricht voor A. Deze werkzaamheden zagen op een mogelijke doorstart. Er waren bij A grote financiële problemen. Op enig moment wordt een derde betrokken die bereid is een vordering van de bank op A af te kopen. Die derde heeft met de accountant gesproken over de oprichting van een bv door die derde, waarbij A de activiteiten zou overnemen. De derde heeft de bv opgericht.

In februari 2014 is de relatie tussen de derde en de accountant zodanig verslechterd, dat de werkzaamheden worden beëindigd. De derde besluit in 2014 een civiele procedure te beginnen tegen de accountant. De derde is in de procedure aangesproken als borg van A. In een vonnis is de derde veroordeel om een bedrag van ruim 40.000 euro aan de accountant te betalen, vermeerderd met beslagkosten en proceskosten. In november 2014 wordt executoriaal derdenbeslag gelegd op een periodieke pensioenuitkering van de derde.

Klacht

De derde heeft bij de Accountantskamer een klacht ingediend. De klacht ziet op afgelegde verklaringen in een eerdere klachtprocedure. Daarnaast zou geen openheid van zaken zijn gegeven en zou er een schending van de zorgplicht hebben plaatsgevonden.

Oordeel

Het is vaste rechtspraak dat door een accountant in zijn zakelijke betrekkingen het innemen van een civielrechtelijk standpunt, behoudens bijzondere omstandigheden, in het kader van de door hem in acht te nemen fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit, niet tot een gegrond tuchtrechtelijk verwijt leiden. Dit kan bijvoorbeeld spelen als de door de accountant ingenomen standpunten onjuist of misleidend zijn.

Het is niet aannemelijk dat klager slechts de bedoeling had om door middel van de klacht betrokkene als persoon aan te tasten, los van de professionele diensten. Er kan niet worden gesproken over misbruik van het klachtrecht. De verklaringen bieden voldoende grond om te kunnen vaststellen dat sprake was van een psychische toestand en bewuste misleiding van de Kamer. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat onjuiste en misleidende verklaringen zijn afgelegd met betrekking tot de borgstelling.

Het indienen van een klacht is niet bedoeld om een mogelijkheid te creëren duidelijkheid en extra toelichting te krijgen over het gegeven advies door de accountant. De klachtonderdelen zijn niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant