Uitspraak: Klager kan klacht tegen accountant niet voldoende aannemelijk maken

Klager is ondernemer. Hij drijft een eenmanszaak waarin vanuit een fysieke winkel kleding, die in grote partijen is ingekocht, op detailhandelsbasis wordt verkocht.

Betrokkene heeft in het kader van een opdrachtbevestiging van 17 december 2012 werkzaamheden voor het bedrijf van klager uitgevoerd, bestaande uit:

 • door klager aangeleverde administratieve bescheiden periodiek verwerken in een financiële administratie;
 • periodiek de aangiften omzetbelasting (hierna: OB) berekenen en indienen bij de Belastingdienst;
 • periodiek op uitdrukkelijk verzoek tussentijdse cijfers opstellen en deze zo mogelijk met klager bespreken.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager bij het behandelen van de financiële administratie van klagers eenmanszaak gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels en wel in het bijzonder met het fundamentele beginsel vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

 • Er zijn onjuiste opgaven OB aan de belastingdienst gedaan;
 • de financiële administratie bevat onjuistheden en onnauwkeurigheden

De beoordeling

Betrokkene kan zich niet vinden in het eerste klachtonderdeel. Hij stelt dat hij het door klager aan dit klachtonderdeel ten grondslag gelegde “schema werkelijke omzet en omzet opgegeven aan belastingdienst 2012/2013” niet kent en dat hij altijd is uitgegaan van de informatie die hem door klager ter zake werd aangeleverd waarop hij gedane aangiften OB heeft aangesloten. De Accountantskamer gaat hierin mee. Volgens de Accountantskamer heeft klager onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat betrokkene onjuiste opgaven zou hebben gedaan.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel oordeelt de Accountantskamer dat klager, , de gegrondheid ervan niet aannemelijk heeft gemaakt. Betrokkene heeft weliswaar een omissie begaan met het aanvankelijk over het hoofd zien van de contante betaling van een huurtermijn en het als gevolg daarvan niet verwerken ervan in de financiële administratie van klager, maar deze is van onvoldoende gewicht om tot een tuchtrechtelijk vergrijp te worden bestempeld, te minder nu betrokkene die omissie heeft hersteld en klager er uiteindelijk geen schade door heeft geleden. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant