Uitspraak: Zware maatregel voor accountant wegens handelen in strijd met meerdere fundamentele beginselen

Klager is ondernemer en is meer dan 15 jaar klant geweest bij B, in hetzelfde pand zit betrokkene. B verzorgt de fiscale aangiften voor klager, betrokkene stelt de jaarlijkse jaarrekeningen samen voor klager. Op 29 december 2017 heeft C namens klager een vrijwillige verbetering verzwegen buitenlandse inkomsten gedaan bij de Belastingdienst. Afgesproken is dat Betrokkene klager zou vertegenwoordigen bij de Belastingdienst. Voor deze opdracht zijn klager en betrokkene naast een uurtarief een succes fee overeengekomen. Als de inkomstenbelasting en daarover te heffen boete van de inkeerregeling minder is dan 312.000 euro zal betrokkene buiten het uurtarief een succes fee rekenen van 15% (excl. BTW) van dat verschil.

De Belastingdienst legt klager een aanslag op van 40.660 euro. Hierop heeft het kantoor van betrokkene een declaratie voor de succes fee van 40.701 (excl. BTW) gestuurd. Klager heeft betrokkene laten weten het niet eens te zijn met deze declaratie. Omdat klager niet heeft betaald heeft het accountantskantoor van betrokkene klager gedagvaard. Omdat het tegoed in het buitenland meer bleek te bedragen heeft het accountantskantoor een aanvullende succes fee van 26.048,88 gevorderd.

Handelen in strijd met geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Aan deze klacht ligt ten grondslag dat betrokkene met klager onder een valse voorstelling van zaken een resultaat afhankelijke beloning is overeengekomen.

Betrokkene heeft verklaard een succes fee met klager te hebben afgesproken omdat hij het een “tricky” kwestie vond. Dit vooral omdat klager voor de tweede keer gebruik wilde maken van de inkeerregeling en betrokkene daardoor het vermoeden had dat de Belastingdienst een onderzoek zou gaan starten. Daarnaast stelt betrokkene dat geen sprake was van onjuiste voorstelling van zaken bij klager. Betrokkene heeft op basis van weinig informatie een inschatting gemaakt van de maximale naheffing en boete die klager zou kunnen krijgen. Klager was hierin niet naïef en heeft ruim twee weken over de afspraak kunnen nadenken. Ook had hij in deze periode advies bij een andere adviseur kunnen inwinnen.

Mogelijke dreiging van fundamentele beginselen erkennen en beoordelen

Accountants zijn verplicht mogelijke bedreigingen voor fundamentele beginselen te erkennen en te beoordelen. De afgesproken succes fee is zo een bedreiging. Door een succes fee wordt de objectiviteit van betrokkene bedreigd. Uit niets blijkt volgens de Accountantskamer dat betrokkene maatregelen heeft genomen om deze objectiviteit te waarborgen. Hierdoor heeft betrokkene volgens de Accountantskamer in strijd met artikel 21 VGBA gehandeld. Daarnaast heeft betrokkene volgens de accountantskamer ook de het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden. Betrokkene heeft namelijk nagelaten voldoende onderzoek te doen naar de hoogte en herkomst van het aan te geven vermogen. Zo was het onmogelijk een juist “succesbedrag” te bepalen. Ook is betrokkene uitgegaan van een zeer negatief scenario, waardoor de kans groter was dat hij veel kon declareren bij klager. Hierbij kwam ook nog dat hij zelf geen risico liep, want hij kreeg sowieso betaald op basis van het uurtarief. Hierdoor heeft betrokkene niet eerlijk en oprecht gehandeld volgens de Accountantskamer. Klager mocht er van uit gaan dat betrokkene hem juist en volledig zou informeren. Betrokkene heeft hier dan ook in strijd met het beginsel van integriteit gehandeld. Uit het verweer van betrokkene dat er sprake was van een “tricky” kwestie kan worden afgeleid dat betrokkene twijfelde aan de door klager verstrekte informatie. Hij had hierin een bedreiging van het fundamentele beginsel van integriteit moeten onderkennen. De Accountantskamer acht de kracht door dit alles gegrond.

De Accountantskamer acht een tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers voor de duur van een maand op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant