Uitspraak: Maatregel van waarschuwing opgelegd voor bedreiging van objectiviteit

Klager was samen met A bestuurder van een accountantskantoor. Beiden hielden 50% van de aandelen van dit kantoor. Klager heeft zijn aandeel opgezegd en als gevolg daarvan is hij gehouden zijn aandelen aan A aan te bieden. Klager en A kunnen het alleen niet eens worden over de berekening goodwill van de onderneming.

Betrokkene geeft advies bij een kennis- en adviescentrum voor de accountancybranche. Het accountantskantoor van klager en A is aangesloten bij dit centrum. Zij hebben hierdoor de mogelijkheid om advies te vragen bij het centrum. A heeft via dit kennis- en adviescentrum contact met betrokkene opgezocht en de berekening van hem en klager naar betrokkene opgestuurd. Betrokkene heeft A daarna teruggebeld en ze hebben het een en ander besproken. Daarna heeft A een berekening met de aantekening “Akk Y” aan klager voorgelegd.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene heeft volgens klager namelijk een oordeel gegeven zonder op de hoogte te zijn van alle relevante zaken die voor een goede berekening nodig zijn. Ook heeft betrokkene volgens klager geen hoor en wederhoor toegepast.

Niet op de hoogte van relevante cijfers en omstandigheden

Klager verwijt betrokkene dat hij een oordeel over de berekening van de goodwill heeft gegeven zonder op de hoogte te zijn van alle relevante cijfers en omstandigheden. De Accountantskamer maakt hieruit op dat de klacht is gebaseerd op artikel 21 van de Vgba. De Accountantskamer stelt daarmee vast dat de klacht niet ziet op de berekening van betrokkene op zich.

Op de zitting heeft de betrokkene verklaard dat A bij het tweede telefoongesprek heeft verteld dat de berekeningen betrekking hadden op hun eigen onderneming. Betrokkene ging ervan uit dat de betrokkenen zich in een vroeg stadium van onderhandelingen bevonden. Hij heeft dit niet nagevraagd bij A of klager. Ook verklaarde betrokkene dat hij en A tijdens het tweede telefoongesprek gesproken hebben over hoe tot een goede uitkomst van de goodwill te komen, volgens betrokkene was daarbij de juistheid van de voorgelegde cijfers van A niet relevant.

Bedreiging voor naleven van objectiviteit

De Accountantskamer is van oordeel dat de antwoorden van betrokkene de strekking van advisering hebben. Met name nu betrokkene ermee bekend was dat het om de eigen onderneming van A ging. Aangezien het kantoor van A en klager was aangesloten bij het centrum waren zij beide klanten van betrokkene. Ook is het bekend dat klager betrokkene gebeld heeft met de mededeling dat hij en A al een tijd aan het onderhandelen zijn. Onder al deze omstandigheden had betrokkene volgens de Accountantskamer zich bewust moeten zijn van het feit dat een mogelijke bedreiging voor de naleving van het fundamentele beginsel van objectiviteit in het geding was.

Bijlage 5 bij het klaagschrift is de door A opgestelde goodwillberekening met de aantekening “Akk Y”. Op de zitting heeft betrokkene verklaard dit stuk pas bij de ontvangst van het klaagschrift onder ogen te hebben gekregen. Daarnaast heeft hij A geen toestemming gegeven deze aantekening te maken.

De Accountantskamer is van oordeel dat betrokkene onvoldoende oog heeft gehad voor de bedreiging van de objectiviteit. Hij had maatregelen moeten nemen om dit te voorkomen. Dit resulteert in een schending van art. 21 Vgba en levert een schending van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid op.

Omdat de Accountantskamer de klacht gegrond acht kan een maatregel worden opgelegd. De Accountantskamer vindt een maatregel van waarschuwing op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant