Uitspraak: Makelaar aansprakelijk voor het niet-waarschuwen voor risico

In deze zaak ging het om een geschil tussen de verkopers van een woning en de makelaar. De verkopers hadden een voorlopig koopcontract gesloten met kopers. Verkopers gingen er vanuit dat de kopers hun verplichtingen zouden nakomen en zijn vervolgens op zoek gegaan naar een nieuwe (huur)woning. Verkopers zijn in dat kader een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden. Vervolgens kwamen kopers de huurovereenkomst – waaronder het betalen van een bankgarantie of het storten van een waarborgsom – niet na. De verkopers stelden hun makelaar aansprakelijk omdat zij meenden dat de makelaar hun onvoldoende had geïnformeerd over de risico’s van het uitblijven van de bankgarantie/waarborgsom aan de zijde van de koper. De verkopers brachten daarop onder meer een uitspraak in het geding  gewezen door de Centrale Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars O.G. en Vastgoeddeskundigen NVM (CRvT). In die uitspraak was de CRvT tot het oordeel gekomen dat het op de weg van de makelaar had gelegen om de verkopers, die op het punt stonden om een huurovereenkomst voor de duur van 12 maanden met een huursom van € 1.750,– per maand te sluiten – terwijl op dat moment nog geen zekerheid bestond over de verkoop van hun woonhuis – en daarover haar mening vroegen, schriftelijk te waarschuwen voor de aan het niet stellen van een bankgarantie verbonden (financiële) gevolgen.

Gerechtshof: de makelaar heeft verkopers niet-tijdig geïnformeerd over risico’s van uitblijven bankgarantie

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat de CRvT bij uitstek de aangewezen instantie is om te beoordelen wat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden gevergd. Het Hof maakt het oordeel dat de CRvT in de tuchtprocedure had gewezen tot de zijne: de makelaar heeft niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. In aanvulling daarop neemt het Hof daarbij tevens in aanmerking dat het concept van de dienstverlening bestond uit intensieve en persoonlijke begeleiding en advies tijdens het verkooptraject. Het hof is van oordeel dat is komen vast te staan dat de makelaar op het punt van het (tijdig) informeren van verkopers over de risico’s van het uitblijven van de bankgarantie/waarborgsom niet met de van haar als redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar o.g. te verlangen zorgvuldigheid jegens verkopers heeft gehandeld. Het hof stelt vast dat de makelaar toerekenbaar is tekortgeschoten in haar verbintenis uit de overeenkomst van opdracht met verkopers en dat zij de daardoor door verkopers geleden schade dient te vergoeden.

Klik hier voor de gehele uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch d.d. 15 december 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2015:3398).

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is de door u verstrekte opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant