Uitspraak: Makelaar heeft voldoende onderzoek gedaan naar identiteit en kredietwaardigheid huurder

Klager heeft in maart 2019 aan beklaagde de opdracht verstrekt om te bemiddelen bij de verhuur van de woning. De huurder heeft zich in diezelfde maand gemeld. Hij gaf aan nog thuis te wonen en met zijn toekomstige vrouw in de woning te gaan wonen. Beklaagde heeft het originele legitimatiebewijs van de huurder gekopieerd en verder een werkgeversverklaring, salarisstrook, een bewijs van bijschrijving van het salaris opgevraagd en verkregen. Ook heeft beklaagde navraag gedaan bij een zakelijke relatie van de huurder, die de huurder als goede huurder omschreef.

Omdat de huurder nog maar kort werkzaam was bij de werkgever en niet geheel aan de inkomenstoets voldeed is ervoor gekozen om een waarborgsom ter grootte van 6 maanden huur te verlangen. Na voldoening hiervan is de huurovereenkomst getekend.

In december 2019 heeft de politie een hennepkwekerij in de woning ontdekt.

De klacht

Klager stelt dat beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld door na te laten voldoende onderzoek te doen naar de huurder.

De beoordeling

De raad stelt voorop dat uitgangspunt is dat van de makelaar mag worden verwacht dat hij voorafgaand aan de totstandkoming van de huurovereenkomst onderzoek doet naar de identiteit en kredietwaardigheid van de huurder. Naar het oordeel van de Raad heeft beklaagde in dit geval voldoende onderzoek gedaan naar de huurder.

Beklaagde heeft het originele legitimatiebewijs van de huurder ingezien en gekopieerd, en een werkgeversverklaring, salarisstrook en betalingsbewijs opgevraagd en verkregen. Beklaagde heeft verder navraag gedaan bij de beweegredenen van de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst. Verder heeft beklaagde eigener beweging contact opgenomen met één van haar zakelijke relaties, die de huurder kende en die zich positief over de huurder uitliet. In overleg met klager is besloten een hoge waarborgsom te verlangen, omdat klager nog maar kort bij de werkgever in dienst was en zijn inkomen, aan de lage kant was. Naar het oordeel van de Raad heeft beklaagde onder deze omstandigheden bij de stand van zaken ten tijde van de verhuur in redelijkheid kunnen besluiten dat de beschikbare stukken en informatie geen aanleiding gaven tot het verrichten van verder onderzoek naar de moraliteit van de huurder.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant