Uitspraak: Makelaars ondanks onvolkomenheden niet klachtwaardig tekortgeschoten

De heer P. is sinds 2006 eigenaar van een pand. Het pand bestaat uit een voormalige kerk met consistorie uit 1949 en een voormalige aula uit 1981. De kerkzaal werd gebruikt als cultureel centrum en in de zomer als woon/slaapkamer. De consistorie gebruikte meneer P. als winterwoning met bad en keukenvoorziening. Door ernstige gaswinningschade aan het pand heeft de Commissie Bijzondere Situaties van de Dialoogtafel Groningen de NAM opdracht gegeven het pand op te kopen. De NAM en meneer P. hebben aan S. Makelaardij en K. Makelaars & Hypotheekadviseurs de opdracht tot taxatie gegeven. De waarde van het gehele object is uiteindelijk bepaald op € 150.000,-.

Meneer P.: Makelaars hebben taxatie onzorgvuldig uitgevoerd

Volgens meneer P. hebben S. Makelaardij en K. Makelaars & Hypotheekadviseurs de taxatie onzorgvuldig uitgevoerd. In het conceptrapport stond een onjuist bouwjaar vermeld, het pand is voor taxatie opgesplitst in kerkgebouw en woning, terwijl er sprake is van 1 pand, het vergelijkingsobject zoals genoemd in de conceptrapportage is niet representatief en de communicatie tussen S. Makelaardij en K. Makelaars & Hypotheekadviseurs is ontoereikend geweest. Hierdoor heeft meneer P. S. Makelaardij en K. Makelaars & Hypotheekadviseurs niet kunnen informeren over de culturele functie, de akoestiek en de gebruiksmogelijkheden van het pand. De heer P. heeft hierover een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht. De klacht betreft niet de uitkomst van de taxatie, maar de onzorgvuldige wijze waarop de taxatie is gedaan.

S. Makelaardij was ingeschakeld door meneer P. voor de taxatie en de NAM had K makelaars & hypotheekadviseurs ingeschakeld. In de opdrachtomschrijving tussen meneer P. en S. Makelaardij staat vermeld dat “Hij (dit is de makelaar die de taxatie uitvoert) handelt zonder last en ruggespraak met zijn opdrachtgever en bepaalt zijn eigen procesorde”. De makelaar heeft deze clausule onjuist verstaan en zich daarom onnodige beperkingen opgelegd wat betreft de comminucatie. Ter zitting bleek ook dat de klager, buiten het conceptrapport, nooit een exemplaar van de definitieve rapportage heeft ontvangen. K Makelaars & Hypotheekadviseurs was in de veronderstelling dat deze door S. Makelaardij aan meneer P. zou worden verstrekt terwijl S. Makelaardij in de veronderstelling was dat de NAM hier zorg voor zou dragen. Ter verontschuldiging voeren beide makelaardijen aan dat dit de eerste keer was dat zij door de Dialoogtafel waren ingeschakeld voor bevingschade.

Raad: Klacht is in al haar onderdelen ongegrond

De Raad oordeelt dat ondanks voornoemde onvolkomenheden S. Makelaardij en K. Makelaars & Hypotheekadviseurs niet klachtwaardig te kort zijn geschoten in de uitvoering van de taxatieopdracht. Ze hebben alle voor een zorgvuldige taxatie benodigde informatie verzameld en zich aantoonbaar ingespannen om tot een weloverwogen en zorgvuldige taxatie te komen. Ze hebben ook meneer P. in de gelegenheid gesteld te reageren op de conceptrapportage en gevraagd naar de door hem aangebrachte verbeteringen. Ondanks dat het taxatierapport summier is voldoet deze wel aan de tot 2016 gestelde maatstaven. De Raad van Toezicht verklaart de ingediende klacht dan ook in al haar onderdelen ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van Toezicht.

Zorgplicht Advocaten

Bent u van mening dat uw makelaar de taxatie niet zorgvuldig heeft uitgevoerd? Of heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant