Uitspraak: Niet verschoonbare termijnoverschrijding door accountant

Ondernemer heeft een zaak aangespannen. Aanleiding van de zaak is een afwijzing van de TOGS-aanvraag die was ingediend. De aanvraag werd niet-ontvankelijk verklaard. De accountant had het bezwaar niet tijdig ingediend. De ondernemer stelt dat de accountant de bezwaartermijn met een dag had overschreden. Dit zou komen doordat de overheid onzorgvuldig zou hebben gehandeld.

De ondernemer diende immers de aanvraag online in te dienen. Ook was al het contact met het ministerie per e-mail verlopen. Daarom zouden zij er vanuit gaan dat ook het besluit op de aanvraag per e-mail zou worden verzonden. Dit is immers ook een vorm die door de wet wordt toegestaan.

Dat de accountant een dag te laat was, zou ook te maken hebben met het thuiswerken en het feit dat hij niet regelmatig post op zijn kantooradres ophaalde en sprake was van een vakantieperiode.

Oordeel CBb

Volgens het CBb is het besluit op voorgeschreven wijze aan partijen bekend gemaakt, namelijk door het besluit per post aan de accountant toe te zenden. Het bezwaartermijn verliep op 3 augustus, terwijl het bezwaarschrift van de accountant op 4 augustus via de digitale omgeving is verzonden.

Zowel ondernemer als accountant mochten er niet vanuit gaan dat het besluit per e-mail zou worden verzonden. Omdat sprake is van een termijnoverschrijding en zij er niet vanuit mochten gaan dat het besluit per e-mail zou worden verzonden, is de overschrijding niet verschoonbaar.

Een bestuursorgaan is niet verplicht om een bericht via elektronische wegen te verzenden. Deze verplichting geldt ook niet in de gevallen dat eerder elektronisch is gecommuniceerd.

Van een professionele accountant mag worden verwacht dat zij regelmatig controleert of er post op zijn kantooradres is bezorgd. Ook is vakantie geen reden om een verschoning op termijnoverschrijding toe te staan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant