Uitspraak: Notaris handelt onzorgvuldig bij overdracht aandelen

In januari 1997 is vennootschap X opgericht. Meneer K was enig bestuurder van deze vennootschap. Ruim 17 jaar later, in 2014, is een schoonmaakbedrijf (hierna: “vennootschap B”) opgericht. Meneer K was ook bestuurder van deze vennootschap. Naast meneer K was ook zijn broer, meneer H, bestuurder van vennootschap B. Zij waren ieder voor de helft aandeelhouder van de vennootschap. Vennootschap X is in januari 2016 failliet verklaard.

Akte van overdracht aandelen gepasseerd

Meneer K wilde al zijn aandelen in vennootschap B overdragen aan meneer K, zijn broer. De notaris heeft daarom op 22 april 2016 een ‘akte van overdracht aandelen’ gepasseerd. Bij deze akte heeft meneer K al zijn aandelen in vennootschap B verkocht en geleverd aan vennootschap D. Meneer H is bestuurder en eigenaar van vennootschap D.

Geen voorlichting over overdracht aandelen

Meneer K heeft voor de transactie geen enkel contact gehad met de notaris. De notaris heeft meneer K ook geen enkele voorlichting gegeven over de gevolgen van de overeenkomst en de akte. Ook heeft meneer K geen concept-akte ontvangen. Na het passeren van de akte, heeft meneer K daarom een klacht ingediend tegen de notaris. Volgens meneer K heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij het passeren van de koop- en leveringsakte. De notaris zou daarbij in strijd hebben gehandeld met de Verordening beroeps- en gedragsregels notariaat 2011.

Notaris heeft niet gewezen op de consequenties van de overdracht

Kort voor het passeren van de akte, heeft meneer K van meneer H vernomen dat de aandelenoverdracht noodzakelijk was. Daarbij diende meneer K, die lijdt aan de gevolgen van leukemie, af te treden als bestuurder. Het doel hiervan was om meneer K een uitkering op grond van sociale wetgeving te laten toekomen. Door het passeren van de akte kwam de helft van de onderneming voor € 1,- in handen van meneer H. Dit zonder dat er enige waardering was van de aandelen, zonder onderzoek van de notaris en zonder voorlichting over eventuele nadelige gevolgen van de overdracht. De notaris had daarom de dienst moeten weigeren volgens meneer K.

Meneer K heeft geen concept akte ontvangen

Meneer K is zwaar dyslectisch, heeft zijn middelbare school niet afgemaakt en heeft moeite met het lezen en begrijpen van stukken. Tijdens het tekenen van de akte, werd meneer K niet door een adviseur bijgestaan. Meneer K kon ook de akte die hij tekende niet eerst laten controleren door zijn vrouw, zoals hij normaal deed, omdat hij geen concept akte heeft ontvangen. Op het moment dat meneer K bij de notaris binnenkwam, zat zijn broer al bij de notaris aan tafel. Zijn legitimatie werd gekopieerd, er werd verteld waar hij diende te tekenen en binnen vijf minuten stond meneer K weer buiten. Meneer K vertrouwde volledig op zijn broer en de notaris.

Notaris heeft belang van één van zijn cliënten uit het oog verloren

De Kamer voor het notariaat dient te beoordelen of de notaris in strijd heeft gehandeld met een tuchtnorm. De Kamer concludeert dat het optreden van de notaris bij het passeren van de leveringsakte en de voorbereiding daarvan, niet voldeed aan de daaraan minimaal te stellen eisen. De notaris heeft daardoor zijn zorgplicht geschonden.

Onderzoek dienen te doen naar consequenties overdracht aandelen

De notaris diende meneer K te voorzien van een concept van de akte. Daarnaast diende de notaris meneer K te wijzen op de consequenties van de akte. Juist het feit dat al het contact via meneer H liep, had voor de notaris nog meer reden moeten zijn om nader onderzoek te doen. Ook heeft de notaris nagelaten onderzoek te doen naar de achtergrond van de transactie, dan wel de verklaarbaarheid van de koopprijs van € 1,-.

Meerdere fouten leiden tot schending zorgplicht

Uit het faillissementsverslag van vennootschap X blijkt dat vennootschap B, na faillietverklaring van vennootschap X, € 200.000,- heeft ontvangen. Er ging dus wel degelijk geld om in vennootschap B. De notaris is in dit geval teveel afgegaan op meneer H en heeft daarbij het belang van meneer K uit het oog verloren. De notaris heeft daarom zijn zorgplicht geschonden. Hij heeft niet gehandeld zoals van een behoorlijk notaris verwacht mag worden.

De Kamer acht de klacht daarom gegrond en stelt dat de notaris drie ernstige (beroeps)fouten heeft gemaakt. De Kamer legt de notaris daarom de maatregel van een schorsing voor één maand op.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, accountants, makelaars en financiële dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant