Uitspraak: Notaris heeft terecht nader onderzoek ingesteld

Klaagster is alleenstaand en heeft geen kinderen. Haar broer was benoemd tot haar bewindvoerder. Klaagster wil graag na haar overlijden haar nalatenschap ten goede laten komen aan haar broer en enkele goede doelen, zij vraag NuNotariaat dit voor haar te regelen. NuNotariaat heeft de opdracht voor het gewenste testament doorgeleid naar de notaris.

Omdat klaagster onder bewind stond heeft een medewerkster van de notaris aan klaagster laten weten dat het niet mogelijk was om direct een passeerafspraak te maken. Klaagster heeft in datzelfde gesprek aangegeven dat haar broer een klacht tegen de notaris zou voorbereiden als zij niet mee wilde werken aan het passeren van het testament.

Voor de notaris was door de directe dreiging met een klacht sprake van een vertrouwensbreuk. Daarom heeft de notaris klaagster doorverwezen naar een ander notariskantoor. Een paar dagen later heeft de broer van klaagster een klacht ingediend bij de notaris.

De klacht

De klacht is gebaseerd op de volgende onderdelen:

  • De notaris heeft ten onrechte niet meegewerkt aan het passeren van het testament voor klaagster;
  • De notaris heeft in strijd met de Verordening Klachten- en geschillenregeling geen kantoorklachtenregeling.

De beoordeling

In het eerste klachtonderdeel stelt klaagster dat de notaris gehouden was om het door klaagster gewenste testament te passeren. Klaagster stelt daartoe dat de opdracht voor het testament van NuNotariaat tot stand was gekomen en dat zij aan alle voorwaarden voldeed. Daarnaast kon de notaris volgens klaagster de extra werkzaamheden als gevolg van de onderbewindstelling voorkomen door op het voorstel van de broer van klaagster in te gaan om de zaak aan te houden tot het moment dat het bewind was opgeheven.

De notaris heeft in het verweerschrift aangegeven dat er meerdere indicatoren waren om nader onderzoek te doen naar de aanvraag van klaagster. Haar goeden stonden onder bewind en klaagster had een woonbegeleider. Daarnaast was de aanvraag bij NuNotariaat door de broer van klaagster gedaan. De notaris heeft klaagster dan ook uitgenodigd om onder vier ogen over het testament te spreken.

De kamer is van oordeel dat de notaris terecht nader onderzoek instelde naar de aanvraag van klaagster. Het aanhouden van de zaak totdat het bewind zou zijn opgeheven bood geen soelaas, omdat de notaris ook na afloop van het bewind diende te onderzoeken wat de reden voor onderbewindstelling was geweest. Verder acht de kamer het voorstelbaar dat de directe dreiging met een klacht heeft geleid tot een vertrouwensbreuk tussen klaagster en de notaris. Het is dan ook niet tuchtrechtelijk verwijtbaar dat de notaris vervolgens niet (langer) wilde meewerken aan het testament van klaagster en klaagster heeft doorverwezen naar een ander notariskantoor.

In het tweede klachtonderdeel verwijt klaagster de notaris dat de kantoorklachtenregeling van zijn kantoor niet voldoet aan de gestelde eisen aan een kantoorklachtenregeling.

De notaris heeft ten aanzien van dit klachtonderdeel toegelicht dat deze onjuiste vermelding per abuis is ontstaan en dat de algemene voorwaarden op de website van het kantoor zo spoedig mogelijk worden hersteld. Volgens de kamer is niet gebleken dat klaagster in haar klachtrecht is benadeeld. Van een tuchtrechtelijk verwijt is derhalve naar het oordeel van de kamer geen sprake.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant