Uitspraak: Notaris heeft voldoende onderzoek gedaan naar handelsbekwaamheid

Vader was via zijn besloten vennootschap eigenaar van een winkelpand. Het pand werd gehuurd door de zus van klaagster. Op verzoek van de zus heeft een makelaar het pand in juli 2016 getaxeerd. De makelaar heeft de marktwaarde in verhuurde staat bepaald op 105.000 euro. Ondanks een taxatie in opdracht van vader die uitkwam op 115.000 euro, heeft vader het pand voor 105.000 euro verkocht aan zijn zwager, de schoonzoon van vader en de echtgenoot van de zus.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij nalatig geweest in zijn onderzoek. De klacht is gebaseerd op de volgende klachtonderdelen:

  • Volgens klaagster was vader onvoldoende in staat om een dergelijke transactie af te sluiten. De notaris had de wilsbekwaamheid van vader beter moeten onderzoeken;
  • Ook had de notaris navraag bij vader moeten doen of vader een testament had opgemaakt;
  • Verder vraagt klaagster zich af waarom er slechts één kind bij de transactie betrokken was, terwijl vader drie kinderen had;
  • Tot slot stelt klaagster dat de notaris nader onderzoek had moeten doen naar de zeer lage verkoopprijs van het pand.

De beoordeling

In het eerste klachtonderdeel staat de vraag, of de notaris voldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij het vaststellen van handelingsbekwaamheid van vader, centraal was. Hier stelt de kamer voorop dat als uitgangspunt geldt dat iemand die handelingsbekwaam is, geacht moet worden zijn belangen te kunnen behartigen. Eerst indien er aanleiding bestaat om daaraan te twijfelen, dient een notaris de geestesgesteldheid van zijn cliënt nader te onderzoeken. Daarbij zal het volgens de kamer in belangrijke mate aankomen op zowel de inhoud van de gesprekken die een notaris met de cliënt voert, als de wijze waarop de cliënt zich daarbij presenteert. De kamer overweegt dat de notaris tot de conclusie is gekomen dat vader bekwaam was om zijn wil te bepalen. Het was in eerste instantie aan de notaris om vast te stellen of vader voldoende bekwaam was om de inhoud van de akte te begrijpen. Slechts als daarover bij hem gerede twijfel zou bestaan, diende hij verdere stappen in overweging te nemen. Van die twijfel was bij de notaris geen sprake. Dat de notaris tot een andere conclusie had moeten komen, is niet of onvoldoende gebleken. Naar het oordeel van de kamer kon en mocht de notaris concluderen dat vader wilsbekwaam was om het pand te verkopen en leveren. Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel stelt de notaris dat hij bij de overdracht van een registergoed niet verplicht is om te informeren naar een testament van verkoper. De kamer gaat hierin mee, het klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Ook het derde klachtonderdeel is ongegrond. De kamer volgt de notaris in zijn standpunt dat de andere kinderen van vader, waaronder klaagster, geen partij waren bij de overdracht van het pand. Daarom hoefde de notaris klaagster niet bij de transactie te betrekken.

Ten aanzien van het derde klachtonderdeel heeft notaris aangevoerd dat hij bij overdrachten in de familiesfeer, waarbij mogelijk sprake is van bevoordeling, bij partijen altijd aandringt op een onafhankelijke taxatie en zo mogelijk een akkoordverklaring van de fiscus. Dit heeft hij in dit geval ook direct aan partijen gecommuniceerd, aldus de notaris. De verkoopprijs is gebaseerd op twee onafhankelijke taxatierapporten en bovendien is sprake van een akkoordverklaring van de fiscus. Volgens de kamer heeft de notaris met de beschreven handelswijze genoeg onderzoek gedaan naar de koopprijs van het pand. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant