Uitspraak: Notaris moet € 300.000,= aan schade vergoeden als gevolg van beroepsfouten

Een man met een glanzende carrière achter de rug, leende in 2007 en 2008 een bedrag van ongeveer vijf ton uit aan Holland Estate voor de aankoop van (landbouw)grond in Dronten. Het ging daarbij om de financiering van de aankoop van een stuk grond, waarvan werd gespeculeerd dat het flink in waarde zou gaan stijgen omdat de gemeente het wilde gebruiken als bouwperceel. De leningen werden afgesloten tegen een rente van 30% op jaarbasis. Ter zekerheid voor de terugbetaling van deze leningen, was er ten gunste van de man een eerste recht van hypotheek gevestigd op de landbouwgrond. Deze hypotheekakten werden verleden door de notaris in kwestie.

Waarde van hypothecair onderpand blijkt ver ondermaats

De leningen werden niet terugbetaald door Holland Estate. Uiteindelijk is Holland Estate ook in staat van faillissement verklaard op 14 juli 2009. De man die vijf ton had uitgeleend deed vanzelfsprekend een beroep op zijn hypotheekrecht en wilde in dat kader de landbouwgrond executoriaal (laten) verkopen. De waarde van de grond waarop een hypotheekrecht gevestigd werd, is voorlopig begroot op een bedrag van € 6.818,=.

Notaris wordt aansprakelijk gesteld wegens gestelde beroepsfouten

De man start een gerechtelijke procedure tegen de notaris die volgens hem beroepsfouten heeft gemaakt. Zo was er in de hypotheekakte opgenomen dat er zekerheid werd gevestigd op een perceel grond van 1703 m2, terwijl de grond in werkelijkheid een oppervlakte van 1202 m2 had. Bovendien bleek het niet te gaan om een aangesloten perceel grond, maar om een aantal van elkaar afliggende smalle repen grond. Resumé: de grond (en dus het onderpand van de man) was zo goed als onverkoopbaar. Voorts had de notaris niet voldaan aan zijn zorgplicht, door de financierende man niet te waarschuwen voor grote fluctuaties in de waarde van de grond, terwijl de notaris daarvan wel op de hoogte was. Ook had de notaris dusdanig nauwe banden met Holland Estate, dat daardoor zijn onafhankelijkheid in het geding leek te komen. De man stelt dat als hij van al deze informatie op de hoogte was geweest, hij de akten niet had laten passeren door de notaris, althans niet onder de huidige voorwaarden.

Rechtbank oordeelt dat notaris zijn zorgplicht heeft geschonden

Ondanks een gemotiveerd verweer van de notaris, oordeelt de rechtbank dat de notaris zijn zorgplicht heeft geschonden. Volgens de rechtbank heeft de notaris een beroepsfout gemaakt, door de man niet te waarschuwen voor de risico’s van speculatief beleggen in (landbouw)grond. Een behoorlijke nakoming van de waarschuwingsplicht door de notaris zou tenminste hebben ingehouden dat de notaris persoonlijk aan de man de kenmerken van de door hem af te sluiten leningen onder diens aandacht bracht, en dat de notaris vervolgens ook verifieerde of de man deze kenmerken begreep. Meer concreet had de notaris de man onder meer moeten waarschuwen voor het feit dat het onzeker was dat de percelen grond waarop hij een hypotheekrecht zou krijgen in waarde zouden stijgen, waardoor het dus ook onzeker was of het hypotheekrecht de omvang van zijn gehele lening zou afdekken.

Notaris moet 65% van de schade vergoeden

De notaris dient de schade van de man dan ook (deels) te vergoeden. Omdat de man ook nagelaten heeft om bepaalde feiten zelf te verifiëren, rekent de rechtbank hem een eigen schuld aan van 35%. De resterende 65% van de schade van de man, begroot op € 297.868,71 exclusief rente en kosten, dient te worden vergoed door de notaris.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Overijssel d.d. 3 maart 2017.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant