Uitspraak: Notaris moet meewerken aan handtekeningenonderzoek door een deskundige

MediaPub hield tot 28 maart 2008 85% van de aandelen in de vennootschap Hepta G. De overige 15% van de aandelen van Hetpa G werden gehouden door Netvalue B.V. MediaPub was een vennootschap van mevrouw A en Netvalue B.V. was een vennootschap van meneer B, de voormalig echtgenoot van mevrouw A. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Hepta G is een besluit genomen. Dit besluit zit in het dossier maar is niet ondertekend. Er is besloten tot verkoop door MediaPub van 5% en 25% van haar aandelen aan twee werknemers van Hepta G.

Meneer B was op dat moment nog statutair bestuurder van Hepta G. Meneer B heeft dan ook contact gehad met een notaris over de voorgenomen aandelentransactie. Op 27 maart 2008 heeft meneer B een bestand genaamd ‘de besluiten van de aandeelhoudersvergadering heden mbt Hepta G’ aan de notaris gestuurd. Dit bestand diende als bijlage bij de akte te worden gevoegd. Eén dag later heeft de notaris de akte verleden. In die akte wordt verwezen naar een bijlage genaamd ‘Share Purchase Agreement’.

Ontstaat geschil tussen de aandeelhouders over de aanwezigheid van een aanbiedingsplicht

Uiteindelijk is er een geschil ontstaan tussen de werknemers van Hepta G en MediaPub over de vraag of de werknemers de aandelen terug dienen te leveren als zij geen werknemer meer zijn. Hierover hebben zij ook een kort geding gevoerd. De medewerkers van Hepta G hebben in dit kort geding een besluit van de aandeelhoudersvergadering van 27 maart 2008 overgelegd. Dit besluit lijkt veel op het besluit van 26 maart 2008. Er is echter een essentieel punt wat afwijkt: de aanbiedingsplicht ontbreekt. Onder het besluit dat de werknemers van Hepta G hebben overgelegd staan vier handtekeningen, waaronder die van mevrouw A.

MediaPub heeft de notaris verzocht mee te werken aan een deskundigenonderzoek naar de authenticiteit van de handtekening van mevrouw A. De notaris heeft laten weten geen handtekeningdeskundige toe te kunnen laten bij de akte in verband met de geheimhoudingsplicht. MediaPub heeft daarom een procedure gestart bij de rechtbank Amsterdam. MediaPub vordert in deze procedure dat de notaris wordt veroordeelt om mee te werken aan het deskundigenonderzoek. De rechter oordeelt dat de gang van zaken bij het passeren van de akte de nodige vragen oproept.  Bij het besluit dat de werknemers overgelegd hebben zijn zij ook vermeld als deelnemers aan de aandeelhoudersvergadering. Echter, op dat moment waren zij nog geen aandeelhouders. Daarbij lijkt de alinea van het besluit wat de werknemers hebben overgelegd die ziet op de aanbiedingsplicht anders te zijn vormgegeven.

Eén van de aandeelhouders vermoed dat haar handtekening is vervalst

Op 18 maart 2008 had MediaPub een e-mail verstuurd aan het notariskantoor. Daarbij heeft zij duidelijk gesteld dat zij veel waarde hecht aan de ‘aanbiedingsplicht’. De notaris heeft op zitting een kopie van de originele akte getoond. Aan die akte is het besluit van 27 maart 2008 gehecht. Op zitting heeft mevrouw A de kopie bekeken en verklaard dat de handtekening op de akte wel van haar is, maar de handtekening onder het besluit niet. MediaPub wil het besluit van 27 maart 2008 daarom onderwerpen aan een onderzoek door een deskundige. Mevrouw A vermoedt dat haar handtekening is vervalst. Er is discussie ontstaan over de echtheid van de handtekening en daarmee over de rechten en plichten die Mediapub en de werknemers ten opzichte van elkaar hebben. De rechtbank oordeelt dat de werknemers door het onderzoek niet in hun belangen worden geschaad. De rechtbank wijst de vordering daarom toe.

 

 

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant