Uitspraak: Notaris tekortgeschoten in de onderzoeks- en zorgplicht

A heeft een gezondheidscentrum aan X verkocht tegen een bedrag van 950.000 euro. In de betreffende akte is een anti-speculatiebeding opgenomen. Het beding houdt in dat bij een vervreemding aan een niet gelieerde aandeelhouder of dochtervennootschap een schriftelijke toestemming moest worden geven voor de vervreemding. Aan de hand van een ABC-transactie wordt het gezondheidscentrum meermaals doorverkocht en komt uiteindelijk in handen van C en D. In de leveringsakte is opgenomen dat het anti-speculatiebeding niet meer van toepassing is. De verkoopprijs is inmiddels gestegen naar een bedrag van 1.415.000 euro, waardoor forse winst wordt gemaakt. Bij de levering is een notaris betrokken.

Het geschil

De klacht omvat het volgende:

 • De notaris zou ten onrechte voorbij zijn gegaan aan het anti-speculatiebeding;
 • Dat sprake was van een uitzondering op het vervreemdingsverbod;
 • De notaris zou ten onrechte hebben opgenomen dat het beding toepassing miste;
 • Dat in e-mails ten onrechte is geschreven dat geen sprake zou zijn van het anti-speculatiebeding;
 • De notaris bewust heeft meegewerkt aan de ABC-transactie om op korte termijn winst te maken. Daardoor is het vertrouwen in het notariaat en het stelsel geschaad.

Kamer voor het notariaat

Een deel van de klachten zijn gegrond verklaard. De notaris kreeg een berisping en een kostenveroordeling opgelegd. De notaris gaat tegen het oordeel in hoger beroep.

Oordeel hof

Het hof heeft de berisping bevestigd. Ook zij stelt dat een deel van de klachten gegrond zijn. De notaris heeft niet goed gekeken of toestemming is verleend conform het anti-speculatiebeding. Er is zonder nader onderzoek meegewerkt aan de ABC-transactie. Ook kan de notaris geen verklaring geven ten aanzien van de prijsstijging. Hij had moeten weten dat de transacties in de gaten werden gehouden. Daarom is de notaris in zijn onderzoeks- en zorgplicht tekortgeschoten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een klacht of vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant