Uitspraak: Notaris voldoet aan informatieplicht in testamentuitvoering

De vader van de klager en zijn zus is overleden. In het testament van de vader is vastgelegd dat klager, indien hij op het moment van overlijden een bijstandsuitkering zou ontvangen, eerst zou moeten interen op de erfenis. In dat geval zou klager slechts een vierde van de nalatenschap ontvangen. Als klager geen bijstandsuitkering meer zou ontvangen op het moment van overlijden, zou hij drievierde van de nalatenschap krijgen. Bij het overlijden van de vader ontving klager een bijstandsuitkering.

Beoordeling van de informatieplicht

De tuchtrechter heeft de kwestie grondig onderzocht en komt tot het oordeel dat de notaris heeft voldaan aan zijn informatie- en belehrungsplicht, zoals bepaald in artikel 43 lid 1 van de Wet op het notarisambt (Wna). De notaris heeft ervoor gezorgd dat de vader de inhoud van de akte begreep door middel van verschillende contactmomenten en heeft daarmee aan zijn zorgplicht voldaan. Er zijn geen concrete aanwijzingen gevonden dat de notaris de vader onjuist of onvoldoende heeft geïnformeerd over de specifieke situatie waarin klager afhankelijk zou zijn van een bijstandsuitkering op het moment van overlijden van de vader.

Geheimhoudingsplicht van de notaris

De notaris heeft op een correcte wijze een beroep gedaan op zijn geheimhoudingsplicht. Deze plicht stelt de notaris in staat om bepaalde vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te behandelen. In deze zaak heeft de notaris de vertrouwelijkheid van relevante informatie in acht genomen en heeft hij geen tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag vertoond door zich op zijn geheimhoudingsplicht te beroepen.

Voldaan aan informatieplicht

Op basis van het uitgebreide onderzoek concludeert de tuchtrechter dat de notaris zijn informatieplicht correct heeft nageleefd. Hij heeft voldoende zorgvuldig gehandeld door ervoor te zorgen dat de vader het testament begreep, met inbegrip van de specifieke bepaling met betrekking tot de bijstandsituatie van klager. Bovendien heeft de notaris op een rechtmatige wijze gebruikgemaakt van zijn geheimhoudingsplicht. Er is geen sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door de notaris in deze zaak.

Hier kunt u de gehele uitspraak van Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris en accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant