Uitspraak: Notaris wordt verweten niet of onvoldoende te reageren

Klagers verwijten de notaris dat zij niet of onvoldoende heeft gereageerd op de vragen die klagers haar verschillende malen hebben gesteld. Kamer voor het notariaat verklaart de klacht ongegrond.

Het procesverloop

Op 21 augustus 2020 heeft de notaris een akte van levering gepasseerd betreffende een appartementsrecht waarbij klagers de eigendom hebben verkregen. Ook zijn er hypotheekakten gepasseerd. De notaris is vervolgens gedefungeerd en de notaris heeft per 1 november 2021 het protocol overgenomen.

Klagers hebben het notariskantoor op 31 januari 2022 een brief gestuurd met vragen. Op 16 februari 2022 en 17 februari 2022 hebben zij nogmaals een e-mailbericht naar de notaris gestuurd. Na overleg met het Notarieel Bureau van de KNB heeft de notaris bij e-mailberichten van 14 februari 2022, met bijlagen, en 16 februari 2022 gereageerd.

De klacht

Klagers verwijten de notaris dat zij niet of onvoldoende heeft gereageerd op de vragen die klagers haar verschillende malen hebben gesteld.

De beoordeling

Uit de feiten blijkt dat de notaris, voor zover de vragen betrekking hadden op haar, heeft gereageerd op de berichten van klagers. Dat die reacties als onvoldoende moeten worden aangemerkt is niet gebleken. Dat klagers een andere visie hebben dan de notaris, wat daar ook van zij, doet daar niet aan af. De klacht is ongegrond.

De beslissing

De Kamer voor het notariaat verklaart de klacht ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant