Uitspraak: Notaris wordt verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld

In deze staat de vraag centraal of de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld. Bij de koop en verkoop van een afvalverwerkingscentrale is in de koopovereenkomst opgenomen dat een deel van de koopsom, ten bedrage van bedrag van € 13,5 miljoen, in escrow wordt gehouden. O was verbonden aan het notariskantoor en was benoemd tot escrow-agent.

Op 7 januari 2019 heeft O de toegevoegd notaris verzocht na te gaan welk bedrag nog in escrow stond en welke rente in het escrow-dossier was aangegroeid. Dit verzoek hield verband met de uitboeking en finale uitbetaling van de escrow op 28 mei 2019.

De klacht

Klager verwijt de toegevoegd notaris dat hij bij zijn werkzaamheden in het kader van de financiële afronding van een escrow-dossier onzorgvuldig heeft gekeken naar het overzicht met transacties dat de collega van de financiële administratie op zijn verzoek had verstrekt.

De beoordeling

Het draait in de zaak om de opdracht aan de toegevoegd notaris uit te zoeken welk bedrag nog in escrow stond en welke rente in het escrow-dossier was aangegroeid. De vraag is of de toegevoegd notaris dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan heeft.

De kamer komt op basis van het verloop van handelingen tot de conclusie dat het verwijt dat de toegevoegd notaris ‘niet zorgvuldig heeft gekeken naar het overzicht van transacties’ onterecht is. De toegevoegd notaris heeft actief en in samenspraak met de afdeling financiële zaken het saldo en de rente-aanwas in het escrow-dossier geprobeerd kaart te brengen en – toen van onduidelijkheden bleek – ook nog zelf een financieel overzicht gemaakt.

Toen bleek dat controle op juistheid van dat overzicht niet mogelijk was vanwege het ontbreken van inzicht in twee Van Lanschotrekeningen, heeft de toegevoegd notaris bij O – die dat inzicht wel (en als enige) had – navraag gedaan. Pas nadat O de toegevoegd notaris vertelde dat hij niets meer hoefde te doen, heeft de toegevoegd notaris zijn uitzoekwerk gestaakt.

De beslissing

De kamer ziet niet in wat de toegevoegd notaris meer of anders had moeten doen. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant