Uitspraak: Onduidelijke prijsafspraak komt accountant duur te staan

Een accountant heeft voor rekening van een advocaten- en notarissenkantoor fiscale en administratieve werkzaamheden verricht. Een praktijkvennootschap heeft tot oktober 2017 samengewerkt met het advocaten- en notarissenkantoor. De accountant heeft ook werkzaamheden verricht voor de praktijkvennootschap. De kosten voor de werkzaamheden werden bij het advocaten- en notarissenkantoor in rekening gebracht. In oktober 2017 is de samenwerking tussen de praktijkvennootschap en het advocaten- en notarissenkantoor opgezegd.

De accountant heeft nog werkzaamheden verricht voor de praktijkvennootschap, waarvoor 4 facturen werden gestuurd. Een klein deel van de facturen werd betaald. De accountant wil dat de facturen worden betaald en besluit een zaak aan te spannen.

Klant beweert dat andere bedragen zijn gefactureerd dan is overeengekomen. Ook zou telefonisch zijn afgesproken om de btw-aangifte te verzorgen tegen een vergoeding van 100 euro per kwartaal.

Vordering

De accountant vordert van voormalige klant een bedrag van 8.736,26 euro aan onbetaalde rekeningen. Volgens de accountant is de vennootschap in gebreke gebleven met betaling, ondanks de aanmaningen. Dit bedrag is verschuldigd wegens een gesloten overeenkomst van opdracht.

Oordeel

De kantonrechter heeft geoordeeld dat niet is vast komen te staan dat de werkzaamheden tegen een uurtarief zouden worden verricht. Het staat wel vast dat diverse werkzaamheden voor de klant zijn verricht. Het gaat om werkzaamheden op het gebied van btw- en loonaangiften, maar ook met betrekking tot pensioenberekeningen. Klant heeft hiertoe geen opdracht gegeven, maar beschouwde dit als een doorlopende opdracht wegens een wettelijke verplichting.

Gezien de breuk tussen de praktijkvennootschap en het advocaten- en notarissenkantoor had de accountant duidelijkheid moeten schetsen met betrekking tot betalingen voor werkzaamheden. Deze duidelijkheid is niet geschetst. Ook heeft de accountant niet duidelijk gemaakt dat voor de aangifte vennootschapsbelasting 2016 aparte kosten zouden worden gerekend. Dit lag niet voor de hand nu de werkzaamheden voor rekening van het advocaten/notariskantoor werden uitgevoerd. De samenwerking bestond toen immers nog. Als deze duidelijkheid door accountant was gegeven, had klant de aangifte zelf gedaan.

Volgens de klant zou het werk buiten de standaard werkzaamheden ook onder de verwerking van de btw- en loonaangiften vallen en de daarover gemaakte prijsafspraken. Ook als accountant hierover duidelijkheid had verschaft, zouden de werkzaamheden zelf zijn uitgevoerd.

De rechtbank komt tot het oordeel dat het voor rekening en risico van de accountant moet komen dat onduidelijkheid bestond over de prijs en bijbehorende afspraken. De accountant had de klant deugdelijk en tijdig moeten informeren. Deze verplichting kwam vooral naar voren op het moment dat er een breuk plaats had gevonden. Dit heeft niet in toereikende mate plaatsgevonden. De vordering wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant