Uitspraak: Onjuist en onvolledig advies van adviseur resulteert in zorgplichtschending

In april 2022 hebben consumenten met de hulp van een hypotheekadviseur geprobeerd hun hypotheek te verhuizen. Wat aanvankelijk een soepel traject leek, escaleerde tot een geschil. De consumenten beweren dat de adviseur door onjuist en onvolledig advies zijn zorgplicht heeft geschonden.

Tijdsnood

In april 2022 hebben de consumenten een nieuwe woning aangekocht. Voor advies en bemiddeling omtrent het meeverhuizen van hun bestaande hypotheek naar de nieuwe woning hebben zij de hypotheekadviseur benaderd. Tussen hen is vervolgens een dienstverleningsopdracht tot stand gekomen. In het kader van deze opdracht hebben de consumenten verschillende kosten gemaakt ten behoeve van het aanleveren van documenten aan de adviseur en het vaststellen van het inkomen van een van de consumenten.

In juni 2022 is door de adviseur een aanvraag ingediend bij de geldverstrekker om de bestaande hypotheek mee te verhuizen naar de nieuwe woning. Vervolgens is door de geldverstrekker een renteaanbod gedaan, welke ook door de consumenten is ondertekend. Aangezien de passeerdatum al in zicht was, bood dit de geldverstrekker een te korte termijn. De adviseur gaf de consumenten daarom twee keuzes. Een keuze waarin de consumenten het passeren zouden uitstellen of de keuze om de aankoop voor te financieren met eigen middelen vanuit de B.V. van consumenten. Hierbij gaf de hypotheekadviseur aan dat zijn voorkeur uit zou gaan naar de optie om met eigen middelen voor te financieren.

De consumenten hebben er vervolgens voor gekozen om het advies van de adviseur op te volgen en de aankoop van de woning middels een leningsovereenkomst voor te financieren vanuit de B.V. van de consumenten, met de bedoeling om na het passeren van de woning alsnog gebruik te maken van de meeneemregeling van de geldverstrekker. Het hypotheekaanvraag-traject is vervolgens voortgezet en er is onder andere een taxatieopdracht gegeven.

Enige tijd later heeft de hypotheekadviseur de geldverstrekker geïnformeerd dat de woning was voorgefinancierd vanuit de B.V. van de consumenten. De geldverstrekker heeft hierop laten weten dat er geen gebruik meer kon worden gemaakt van de meeneemregeling, omdat de woning reeds in eigendom was van de consumenten.

Onjuist en onvolledig advies

De consumenten klagen over het onjuiste en onvolledige advies van de hypotheekadviseur en stellen dat zij hierdoor schade hebben geleden. De consumenten menen dat de adviseur hun belangen onvoldoende heeft behartigd en ten onrechte de indruk heeft gewekt dat het verhuizen van de hypotheek geen problemen zou geven. De adviseur had volgens de consumenten, als professionele partij, op de hoogte moeten zijn van de voorwaarden van de geldverstrekker en daarmee van de consequenties van het voorfinancieren van de koopsom vanuit de B.V. en hen hierover moeten inlichten. De consumenten stellen dat de hypotheekadviseur zijn zorgplicht heeft geschonden.

Op de hoogte van het acceptatiebeleid

Op grond van artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek dient de adviseur bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. De Commissie oordeelt dat de adviseur in dit geval onvoldoende zorg heeft betracht. Dit wordt als volgt beargumenteerd.

Ten eerste mag van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur worden verwacht dat hij op de hoogte is van de voorwaarden en het acceptatiebeleid van de geldverstrekker. Daarnaast dient de opdrachtgever de belangen van zijn opdrachtgever zo goed mogelijk in het oog te houden bij de door hem gegeven adviezen.

De hypotheekadviseur had uit het acceptatiebeleid van de geldverstrekker kunnen opmaken dat niet langer aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de meeneemregeling werd voldaan als de koopsom van de woning werd voorgeschoten. De hypotheek zou dan namelijk niet meer worden gebruikt om de koopsom voor de woning te betalen. Van de adviseur had verwacht mogen worden dat hij, voor zover hier onduidelijkheid over was, vooraf naar de consequenties had geïnformeerd bij de geldverstrekker. Ook had van hem verwacht mogen worden dat hij de consumenten zou informeren over de mogelijke consequenties die de twee keuzes met zich zouden kunnen brengen, zodat de consumenten de opties beter tegen elkaar af konden zetten en een weloverwogen beslissing konden nemen.

De Geschillencommissie concludeert hiermee dat de hypotheekadviseur niet heeft gehandeld zoals van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht. Door het geven van onjuist en onvolledig advies heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden door een onjuist en/of onvolledig advies van uw hypotheekadviseur? Neem dan contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant