Uitspraak: Onvolledige informatie verstrekt door makelaar

Klager heeft in 2019 een woning gekocht. De makelaar heeft bij die aankoop als verkopend makelaar opgetreden. In 2020 is de woning aan klager geleverd. Volgens de klager zou er onvolledige informatie zijn verstrekt bij de verkoop van de woning.

De klacht

Klager stelt tijden de bezichtigingen meermaals naar de plannen van een naastgelegen leegstaande pand te hebben gevraagd. De makelaar gaf destijds aan niet op de hoogte te zijn van bouwplannen. Nadat klager het huis had gekocht bleek echter al snel dat er wel degelijk plannen waren met het pand. Later vertelde de huidige eigenaar van het pand dat hij, nadat de woning van klager te koop was gezet, contact had opgenomen met de makelaar om duidelijk te maken dat hij andere plannen had met gebouw.

Klager is dan ook van mening dat de makelaar onjuist heeft geïnformeerd bij de verkoop van de woning, door ten onrechte te stellen dat zij niet wist dat er plannen waren ten aanzien van het naastgelegen pand.

Het verweer

De makelaar betwist dat zij ten tijde van de verkoop van de woning wist dat er concrete plannen waren met het bedrijfspand. Daarnaast heeft de makelaar klager erop gewezen dat hij bij de gemeente zelf kon nagaan of er een vergunnings- of wijzigingsaanvraag liep. Klager was er volgens de makelaar mee bekend dat het bedrijfspand te huur en te koop stond. Ook is er nog steeds geen concreet door de gemeente goedgekeurd plan ten aanzien van het bedrijfspand, zo geeft de makelaar aan.

Beoordeling

De Raad is van oordeel dat, mede gelet op de gemotiveerde betwisting van de verkopend makelaar, niet aannemelijk is geworden dat de makelaar wist dat er concrete plannen bestonden ten aanzien van het bedrijfspand ten tijde van de verkoop. De Raad verklaart de klacht dan ook ongegrond.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant