Uitspraak: Onzorgvuldig advies door adviseur

A heeft een woning met een hypotheek. A wil graag advies omtrent het verlagen van zijn maandlasten, daarom wordt NBG ingeschakeld. Het gaat om een opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. In het rapport van NBG wordt geadviseerd om de hypotheek over te sluiten. Op enig moment blijkt dat de maandlasten van A stijgen in plaats van dalen. A stelt dat dit komt omdat door NBG een onjuist advies is gegeven.

Vordering

A vordert een schadevergoeding van NBG, omdat sprake zou zijn van een toerekenbare tekortkoming in de adviesrelatie. NBG heeft aangegeven dat er fouten zijn gemaakt, maar zij stelt niet aansprakelijk te zijn omdat de fiscale fouten niet in zijn specialisme liggen. Er zou een fout in de software zijn gemaakt om de berekeningen te maken.

NBG doet een beroep op het exoneratiebeding in de algemene voorwaarden. De ontwikkelaar heeft zich verschoond van enige vorm van aansprakelijkheid. A stelt dat het beroep op het beding niet slaagt, omdat dit niet tegenover consumenten kan worden ingeroepen. Het beding is onredelijk bezwarend.

NBG heeft als verweer aangevoerd dat zij als financieel adviseur niet de kennis heeft van fiscale aspecten. Dit zou zowel buiten de opdracht als buiten het specialisme vallen. De software die is gebruikt houdt onvoldoende rekening met onderhevige situatie. Volgens NBG moet rekening worden gehouden met de werkelijke toestand en de hypothetische situatie bij de berekening van de schade. Ook zouden de kosten voor het oversluiten van de hypotheek niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank gaat niet mee in hetgeen NBG aanvoert. Ook bij fiscaal advies mag van een hypotheekadviseur worden verwacht dat dit correct en deugdelijk is. Zij had mogelijke gevolgen in haar advies moeten betrekken, dan wel A hierop moeten wijzen. Van een adviseur mag worden verwacht dat zij de beschikking heeft over juiste en deugdelijke middelen. Het advies van NBG moet als onzorgvuldig worden aangemerkt. Daardoor is zij tekort geschoten in de uitvoering van de opdrachtovereenkomst.

Een beroep op de exoneratieclausule door NBG wegens een fout in de software gaat niet op, nu NBG dit niet tegenover een consument, in dit geval A, kan inroepen. NBG kan geen verhaal halen op de ontwikkelaar van de gebruikte software, maar dit maakt het oordeel niet anders. De rechtbank heeft de vorderingen tot schadevergoeding van A tot op zekere hoogte toegekend.

De stijging in de maandlasten moeten worden gecompenseerd, omdat de kosten zijn gemaakt op grond van het advies van NBG. De kosten die zijn gemaakt voor de makelaar worden niet gecompenseerd aangezien A toch al voornemens was om de woning te verkopen. Er bestaat geen verband tussen het advies en de kosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant