Uitspraak: Onzorgvuldig gehandeld door makelaar

Klager was van plan om een woning te kopen. De makelaar van de verkopers heeft vervolgens het bod geaccepteerd. Enige tijd later is de woning toch aan een ander verkocht. Klager verwijdt de makelaar dat hij niet direct de klager in kennis heeft gesteld over de verkoop.

Aanleiding

Het makelaarskantoor was in opdracht van de vorige eigenaar van het perceel grond met woning betrokken bij de verkoop van dat object. De makelaar trad daarbij op als verkopend makelaar. Klagers hebben na bezichtiging een bod uitgebracht. Omstreeks 8 juli 2020 is dit bod door de makelaar namens de verkopers geaccepteerd.

De opdrachtgevers van de makelaar heeft het object vervolgens niet aan klagers, maar aan een ander verkocht en geleverd.

De feiten

De verkoop van het object is als volgt verlopen:

 • Klagers bezichtigden het object op 22 juni en deden op 25 juni een bod op het object;
 • Op 7 juli kwam de makelaar mondeling (ver)koop van het object met klagers overeen;
 • Op 8 juli zond de makelaar per e-mail een concept-koopovereenkomst aan klagers;
 • Op 14 juli gaven klagers de makelaar per e-mail hun reactie op dat concept;
 • Op 20 juli gaf de makelaar klagers via WhatsApp door dat zijn opdrachtgevers: “…voorlopig afzien van de koop. Verder willen ze mij na mijn vakantie persoonlijk spreken over de gang van zaken. We maken nu dus een pas op de plaats, helaas!”;
 • Op 21 juli berichtte de makelaar vervolgens via WhatsApp aan klagers: “..net verkoper aan de lijn gehad. Ze willen in de wk van 3 aug met mij om de tafel om over de ovk te praten. Tot die tijd maken ze een pas op de plaats. Mijn verzoek aan jullie is om alvast na te denken over andere condities mbt voorbehoud verkoop eigen woning. Fijne vakantie nog en we spreken elkaar in de wk van 3 aug.”
 • Op 3 augustus heeft de makelaar in een gesprek op zijn kantoor aan klagers meegedeeld dat zijn opdrachtgevers het object op of omstreeks 24 juli aan een ander hadden verkocht.

De klacht

Klagers verwijten de makelaar dat hij heeft nagelaten om cliënten meteen in kennis te stellen van de reactie van klagers. Verder heeft de makelaar nimmer kenbaar gemaakt dat er met meerdere partijen werd onderhandeld.

Beoordeling

De Raad is van oordeel dat de makelaar niet correct heeft gehandeld bij de verkoop van het object. Uit de WhatsApp-berichten blijkt namelijk dat de makelaar onvoldoende duidelijk heeft aangegeven dat de opdrachtgevers niet meer aan klagers wilden verkopen. Verder merkt de Raad op dat de makelaar klagers pas op 3 augustus 2020 heeft geïnformeerd over de op of omstreeks 24 juli 2020 tot stand gekomen verkoop van het object aan een ander.

De Raad acht het niet aannemelijk dat dat de makelaar, zoals hij stelt, totaal niet(s) wist, van de mogelijke verkoop aan een ander. Afgezien daarvan volgt in elk geval uit de stukken en toelichting dat een of meer medewerkers van het makelaarskantoor daarvan wel wisten en dus klagers hadden moeten informeren.

De Raad verklaart de klacht gegrond. Aan de makelaar wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant