Uitspraak: Pensioeninstelling schendt zorgplicht door tijdelijk geen koersinformatie op haar website aan te bieden

Meneer C heeft per 1 januari 2015 zijn pensioenopbouw ondergebracht bij Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. (hierna: “Brand New Day”). Meneer C koos voor een defensieve belegging gezien de geringe beleggingshorizon tot de pensioendatum. In augustus 2016 heeft er een waardeoverdracht plaatsgevonden. Dit betrof een bedrag van € 78.313 uit een eerder bij Delta Lloyd ondergebrachte pensioenverzekering. Een aantal maanden later heeft meneer C tweemaal contact gehad met Brand New Day over een eventuele switch naar een meer defensieve belegging waarna hij in januari 2017 de opdracht gaf om de totale waarde van zijn pensioen over te zetten naar het Brand New Day spaarfonds. Tussen de opdracht en de uiteindelijke switch zat 23 dagen. In deze periode was er een koersverlies van € 1.107,=. Dit heeft Brand New Day voor haar rekening genomen.

Consument dient klacht in bij het Kifid en vordert resterende deel van het koersverlies

Meneer C is echter van mening dat het koersverlies meer bedroeg dan de door Brand New Day vergoedde € 1.107,= en heeft een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: “Kifid”). Hij vordert dat Brand New Day alsnog het resterende deel van het koersverlies vergoedt, dit komt uit op een bedrag van € 5.466,=. Deze vordering baseert meneer C op de grondslag dat Brand New Day toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgplicht. Zij heeft gedurende een langere periode geen fonds- en koersinformatie op de website ter beschikking gesteld. Pas tussen 17 en 27 december 2016 kwamen deze gegevens aan het licht. Ook de ‘Pensioenplanner’ werkte niet op de juiste wijze waardoor meneer C in de veronderstelling verkeerde dat zijn oorspronkelijke belegging veiliger was dan het Brand New Day spaarfonds. Daardoor is volgens meneer C zijn mogelijkheid ontnomen om in een eerder stadium de switch door te voeren. Hierdoor werd hij met een fors koersverlies geconfronteerd.

Brand New Day heeft verweer gevoerd tegen de vordering. Zij ziet geen grond voor een schadeclaim in het niet functioneren van de Pensioenplanner nu zelfs indien deze zou functioneren Brand New Day meneer C niet had geadviseerd over te stappen naar het Brand New Day spaarfonds. Ook was de relevante informatie over de koersontwikkeling en alle essentiële beleggingsinformatie beschikbaar op Mijn Brand New Day en de website. Deze was volgens Brand New Day voldoende om zelfstandig een beslissing te kunnen nemen om te switchen naar het Spaarfonds.

Commissie: Brand New Day heeft zorgplicht geschonden en dient koersverlies te vergoeden

De Commissie dient de vraag te beantwoorden of Brand New Day meneer C in staat heeft gesteld om tijdig een inschatting te maken van de risico’s van zijn beleggingsportefeuille. Volgens de Commissie heeft Brand New Day niet (voldoende) aangetoond dat meneer C via de website toegang had tot de relevante koers- en fondsinformatie. Brand New Day heeft het gevorderde schadebedrag niet betwist. De Commissie zal dus van dit bedrag uitgaan. De Commissie acht de klacht gegrond en wijst de vergoeding naar billijkheid toe. Nu Brand New Day haar zorgplicht heeft geschonden dient zijn de schade die meneer C heeft geleden te vergoeden. Deze begroot zij op 50% van het door meneer C gevorderde bedrag van € 5.466,=. Dit komt uit op een bedrag van € 2.733,=.

Klik hier voor de hele uitspraak van het Kifid.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw pensioenorganisatie, tussenpersoon of adviseur? En heeft u hierdoor schade geleden of dreigt u schade te gaan leiden? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring en kunnen u adviseren of bijstaan terzake een geschil met uw dienstverlener.

Zie ook vergelijkbare uitspraak:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant