Uitspraak: Raad legt aan makelaar berisping op

De makelaar heeft ten behoeve van de verkoop van een bouwkavel een plan van aanpak opgesteld voor klagers. In de offerte is een succes fee overeengekomen. In het kader van deze succes fee heeft klager aan de makelaar een e-mail gestuurd waarin onder meer het volgende was opgenomen:

“Deze succes fee (krachtig onderhandelen) geldt voor een periode van max een half jaar. (waarbij er mijnerzijds geen problemen zullen ontstaan indien deze periode met een enkele maand uitloopt!!)”

De kavel is in 2020 verkocht voor een bedrag van € 251.250,- en vervolgens geleverd. De makelaar heeft klager aan courtage een bedrag van € 23.466,44 in rekening gebracht, inclusief de succesfee.

De klacht

Klager heeft tegen de makelaar als klacht(onderdelen) ingediend:

  • De makelaar heeft verzuimd om de afspraken die zijn gemaakt na het verstrekt zijn van de offerte deugdelijk in een opdrachtformulier vast te leggen.
  • De makelaar heeft willens en wetens en in strijd met de waarheid de stelling ingenomen dat klager eenzijdig een aantal wijzigingen op de bemiddelingsovereenkomst heeft aangebracht.
  • De makelaar heeft met betrekking tot het naastgelegen perceel weinig tot geen inspanningen verricht waardoor de verkoop van de kavel onnodig is vertraagd met alle kosten van dien.
  • Het geschil tussen klager en de makelaar is zonder toestemming van klager aan de Geschillencommissie voorgelegd.

De beoordeling

In de eerste plaats brengt de Raad naar voren dat in beginsel een oordeel over courtage is voorbehouden aan de Geschillencommissie dan wel de civiele rechter en niet aan de Raad. Dat neemt niet weg dat Regel 1 van de Erecode onder meer bepaalt dat de makelaar in zijn communicatie waakt voor onjuiste beeldvorming over zijn werkwijze.

Volgens de Raad is vast komen te staan dat de verkoop van de bouwkavel niet binnen de termijn plaatsvond, waarna de makelaar – ondanks de tegenvoorstellen van klager op dit punt – desondanks de succesfee bij klager in rekening hebben gebracht op basis van hun aanvankelijke voorstel. Door dit te doen heeft de makelaar Regel 1 van de Erecode geschonden.

Ook Regel 8 van de Erecode is naar het oordeel van de Raad geschonden. De makelaar heeft ervoor gekozen de stap naar de Geschillencommissie te zetten. Dit heeft hij niet met klager overlegd. Hiermee heeft de makelaar niet getracht te voorkomen dat het geschil escaleerde. Hij heeft daardoor in strijd met Regel 8 gehandeld.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht gegrond. Aan de makelaar wordt maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant