Uitspraak: Schending van integriteit zorgt voor berisping advocaat

Een Haagse Advocaat wilde zijn cliënt zo graag behouden dat hij twee maal vijftig euro naar zijn rekening had gestort. Het Hof van Discipline oordeelt in hoger beroep dat dit gekwalificeerd wordt als ronselen, wat verboden is voor advocaten. Het resulteert in een tweede berisping.

Aanleiding

De Raad van Discipline in Den Haag had de klachten van de veelpleger – die volgens de advocaat zelf om bedragen had gevraagd – nog ongegrond verklaard. Volgens de raad houdt het overmaken van kleine bedragen aan een cliënt niet automatisch een schending in van de kernwaarden onafhankelijkheid en integriteit.

Uiteindelijk tekende de deken Aarboom-Fuchs uit Den Haag hoger beroep aan in deze zaak. Volgens de deken had het bedrag een flinke financiële impact op de gedetineerde client. Ook kan zo’n betaling de schijn wekken dat ‘de advocaat de vrije wil van de cliënt wil beïnvloeden’ of dat een cliënt zich niet meer vrij voelt om toch voor een andere advocaat te kiezen.

Verdediging Advocaat

De advocaat zag het zelf heel anders. Volgens hem is het in het strafrecht zeer gebruikelijk dat je een aardigheidje meeneemt voor een van je gedetineerde cliënten. Hij vergeleek het met een pakje sigaretten. Hij verklaarde dat hij dit had geleerd in zijn tijd als stagiair. Het zou een goede manier zijn om cliënten aan je te binden.

Beoordeling Hof

Het Hof van Discipline ziet de betalingen echter als meer dan ‘een aardigheidje’; er is volgens het hof in dit geval wel degelijk sprake geweest van ronselen. ‘Uit het vonnis waarbij klager de ISD-maatregel is opgelegd, blijkt dat klager veroordeeld werd voor de diefstal van een tuin kruk, geen huisvesting had, verslaafd was aan verschillende middelen en zich veelvuldig schuldig had gemaakt aan vermogensdelicten,’ zo redeneert het hof. ‘Voor iemand in die positie en daarbij gedetineerd, is € 100,- een substantieel bedrag.’

Het Hof van Discipline is van mening dat de advocaat meerdere kernwaarden – voornamelijk onafhankelijkheid en integriteit – heeft geschonden. Dit resulteert in een tweede berisping voor de Haagse Advocaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant