Uitspraak: SRA-lid houdt zich niet aan informatie- en waarschuwingsplicht

Een belastingadvieskantoor is aangesloten bij de SRA. CAK is een financieel dienstverlener waaronder diverse verzekeraars vallen, zoals National Academic en Promovendum. CAK laat sinds 1996 haar belastingaangifte uitvoeren door een kantoor die lid is van de SRA. Dit kantoor doe meer dan alleen de belastingaangifte. Loop der jaren neemt het aantal werkzaamheden af. De aangifte wordt steeds verwerkt nadat de definitieve jaarrekening is ontvangen. Het kantoor heeft in 2017 een berekening gemaakt en heeft geconcludeerd dat ongeveer 4 miljoen euro aan vennootschapsbelasting moet worden afgedragen. De fiscus heeft een voorlopige aanslag opgelegd ter hoogte van 2,6 miljoen euro.

De contactpersoon van het belastingadvieskantoor heeft aan CAK laten weten naar een ander kantoor te stappen. Later wordt aangegeven dat CAK beter opzoek kan gaan naar een andere belastingadviseur. Er wordt gesteld dat het kantoor niet over de specialistische kennis beschikt op de aangifte van 2017 te kunnen verzorgen.

CAK heeft een nieuwe belastingadviseur. Deze adviseur heeft een nieuwe aanvraag voor 2017 waarin een extra aanslag van ruim 1,3 wordt opgelegd door de fiscus. Het bedrag bestaat uit een bedrag van ruim 80.000 euro aan belastingrente. CAK besluit naar de rechter te stappen en de rente van de voormalige belastingadviseur te vorderen.

Oordeel rechter

Er is sprake van een doorlopende opdrachtrelatie. Daarom mocht CAK erop vertrouwen dat ook in 2018 een aangifte zou worden gedaan. Uit de voorlopige aanslag bleek dat er nog een flink bedrag moest worden betaald. Een wijziging daarvan was relatief eenvoudig van aard. Het staat daarmee niet zonder meer vast dat CAK wist of behoorde te weten dat een belastingrente van 8% werd geriskeerd als de betaalde vennootschapsbelasting over het jaar 2017 lager was dan het volgens de definitieve aanslag verschuldigde bedrag. Dit kon met een tijdige wijziging van de voorlopige aanslag worden voorkomen. Deze kennis is niet aanwezig bij een gemiddelde burger. De regelgeving omtrent belastingrente is immers niet eenvoudig van aard.

Een verzoek tot wijziging behoorde niet tot het normale gebruik van partijen. Het kantoor had wel (op zijn minst bij het eindigen van de relatie) moeten informeren over en wijzen op de risico’s van heffing van belastingrente, dat een wijziging kon worden aangevraagd en die wijziging te bewerkstelligen. Dit betaamt niet van een redelijk bekwaam en redelijk handelend belastingadviseur. Daarom komt de rechter tot de conclusie dat het advieskantoor tekort is geschoten in de nakoming. De rechter komt tot het oordeel dat aan de financieel dienstverlener CAK een vergoeding van tienduizenden euro’s aan belastingrente moet worden betaald.

De opvolgend adviseur heeft ook niet tijdig gehandeld. Voor 1 november had tijdig een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting geregeld kunnen worden. Hiertoe had zij ook behoren over te gaan. De nieuwe voorlopige aanslag is echter pas in februari 2019 aangevraagd. De geheven belastingrente vanaf 1 november 2018 dient daarom voor rekening van CAK te blijven. De rechter komt tot een conclusie dat de voorgaande adviseur een bedrag van 40.000 euro dient te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant