Uitspraak: Ten onrechte btw afgetrokken door dga accountantskantoor

Volgens de dag van een accountants- en belastingadvieskantoor kon het kantoor gebruikmaken van de mogelijkheid om voorbelasting in verband met de bouw en inrichting van zijn privéwoning af te trekken. De dga kreeg samen met de echtgenote in 2011 een woning geleverd. Op 31 december 2012 werd een lening verstrekt ter financiering van de woning ter hoogte van 700.000 euro. Het bedrag werd bij een BV geleend waarvan de man ook dga was. Alle kosten die werden gemaakt omtrent de verbouwing, werden op naam van het accountantskantoor gezet. Er werd een totaal van bijna 1 miljoen euro inclusief btw aan het accountantskantoor gefactureerd. De facturen werden vervolgens betaald door de BV waarmee de financiering was gesloten.

De gebouwde woning van de dga werd in zijn geheel niet gerekend tot het bedrijfsvermogen van het accountantskantoor. Toch werden in de aangiften omzetbelasting van het accountantskantoor bedragen van de verbouwing als voorbelasting meegenomen in de berekening.

Er heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden. De Belastingdienst heeft in dat kader naheffingsaanslagen en vergrijpboetes opgelegd voor een totaalbedrag van ongeveer 40.000 euro.

Oordeel hof

Het hof diende te beoordelen of de ruimtes werkelijk worden gebruikt om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Hierbij worden alle omstandigheden onderzocht en in aanmerking genomen. In dit geval kon de vraag niet bevestigend worden beantwoord.

Daarnaast kan niet worden gesteld dat in dit geval sprake is van kosten die het accountantskantoor noodzakelijkerwijs heeft moeten maken. Er bestaat dan ook geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de kosten die zijn gemaakt en de activiteiten van het kantoor.

De Belastingdienst en rechtbank oordeelde eerder al dat de fiscus terecht naheffingsaanslagen en vergrijpboetes heeft opgelegd. De dga heeft te lichtvaardig gehandeld. Het is dan ook aan de grove schuld van de dga te wijten dat het accountantskantoor te weinig omzetbelasting betaald dan wel een te hoge teruggaaf kreeg. Het hof ziet geen omstandigheden waardoor zij zou moeten oordelen dat matiging van de boeten dient plaats te vinden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant