Uitspraak: Van cocaïnehandel en witwassen verdachte advocaat wordt (nog) niet geschorst

Verweerder is advocaat-stagiaire en staat sinds februari 2019 ingeschreven als strafrechtadvocaat. In de periode september 2019–oktober 2020 zijn bij de politie meerdere meldingen van informanten binnengekomen betreffende betrokkenheid van verweerder en de broer van verweerder bij cocaïnehandel. Tijdens een doorzoeking van de woning van verweerder zijn onder andere vier Rolex-horloges, twee iPhones en een geldbedrag van in totaal € 46.745,00 aangetroffen.

Aan de deken is door het OM kenbaar gemaakt dat verweerder werd verdacht van betrokkenheid bij grootschalige handel in cocaïne in georganiseerd verband en witwassen. Ook vond er een ander voorval plaats. Op 2 november 2020 is verweerder net over de grens van Duitsland staande gehouden. Bij zijn medepassagier werd € 100.000,00 in contanten aangetroffen. Deze medepassagier heeft verklaard dat dit geldbedrag aan hem toebehoorde en dat verweerder hiermee niets te maken had.

Verzoek

De deken verzoekt de raad om verweerder voor onbepaalde tijd in de uitoefening van de praktijk te schorsen, in verband met het feit dat jegens verweerder een ernstig vermoeden is gerezen van een handelen of nalaten. Volgens de deken is door de verdenking van handelen in strijd met de Opiumwet en de verdenking van witwassen, het ernstig vermoeden gerezen dat verweerder zich heeft gedragen op een wijze die een advocaat niet betaamt.

De beoordeling

De verdenking van verweerder van strafbare feiten heeft betrekking op gedragingen van verweerder in privé. Omdat de verdenking van verweerder geen betrekking heeft op diens praktijkuitoefening als advocaat, resteert ter beoordeling van de raad de vraag of er jegens verweerder een ernstig vermoeden is gerezen dat hij zich in privé zodanig heeft gedragen dan wel misdragen, dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt ondermijnd.

Verweerder wordt verdacht van ernstige misdrijven, waarvoor geldt dat indien deze door een advocaat zijn gepleegd, daardoor het vertrouwen in de advocatuur ernstig kan worden geschaad. Verweerder betwist echter iedere betrokkenheid bij handel/invoer van harddrugs en witwassen. Hij is nog niet gehoord en evenmin aangehouden. Naar het oordeel van de raad kan daarom aan de hand van de bevindingen, mede in het licht van de verklaringen van verweerder, niet althans onvoldoende worden vastgesteld dat er sprake is van ernstige vermoedens van strafbaar handelen van verweerder.

De raad overweegt daartoe dat weliswaar bij de doorzoeking een groot bedrag aan contanten en een aantal horloges met een hoge waarde in de woning van verweerder zijn aangetroffen, maar verweerder heeft voor de aanwezigheid van deze zaken ter zitting van de raad een verklaring gegeven en verklaringen van derden overgelegd. Deze verklaringen dienen in het kader van het strafrechtelijk onderzoek nader te worden onderzocht. De enkele aanwezigheid van een grote hoeveelheid contanten en de horloges met een hoge waarde in de woning van verweerder is, hoe ongebruikelijk ook, onvoldoende om op grond hiervan vast te kunnen stellen dat sprake is van een ernstig vermoeden van witwassen.

De raad wijst het verzoek van de deken af.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant