Uitspraak: Verkoper blijkt de levenspartner van de makelaar te zijn

In 2016 heeft [X] een perceel gekocht voor €150.000, waarbij zij beweerde dat [geïntimideerde] als makelaar, heeft verzwegen dat de verkoper zijn levenspartner was. [X] stelt dat deze informatie haar beslissing zou hebben beïnvloed en dat zij daardoor schade heeft geleden.

De verkoop van het perceel

In 2012 stond het perceel naast het perceel van [X] te koop. [X] heeft de toenmalige eigenaar (hierna: [A]) benaderd om het te kopen. [A] besloot toen echter om het perceel toch niet te verkopen. In 2013 kreeg [geïntimideerde] van [A] de opdracht om het perceel te verkopen middels biedingen. [X] heeft hierbij een bod gedaan van €55.000. Vervolgens werd aan [X] medegedeeld dat het perceel niet aan haar werd gegund.

In 2014 heeft [A] het perceel verkocht aan [C]. Dit is de levenspartner van [geïntimideerde]. [X] was op dat moment niet op de hoogte van het feit dat de verkoper en [geïntimideerde] levenspartners waren.

In 2016 constateerde [X] dat het perceel nog altijd niet gebruikt werd en nam contact op met het kantoor van [geïntimideerde]. Vervolgens hebben zij een koopovereenkomst gesloten betreffende het perceel voor een koopprijs van €150.000.

Verkopers waren levenspartners van de makelaar

[X] stelt dat [geïntimeerde] onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar door niet direct en ondubbelzinnig mede te delen dat zijn partner eigenaar was van het perceel. Zij hebben de indruk gewekt gewone makelaars te zijn zonder eigen belang. [X] stelt dat zij, als zij had geweten dat de verkoper de levenspartner van [geïntimeerde] was, niet bereid zou zijn geweest het perceel voor € 150.000 te kopen. Volgens haar had het perceel op dat moment een marktwaarde van € 95.500, zodat zij schade heeft geleden tot een bedrag van €54.500.

[Geïntimeerde] betwist dat zij tegenover [X] heeft verzwegen dat zijn levenspartner de eigenaar van het perceel was. Zij stellen dat [X] dit wist en zich om die reden tot [geïntimeerde] heeft gewend. Verder betwisten zij het causaal verband tussen de gestelde verzwijging en de door [X] gevorderde schade.

Geen causaal verband

In eerste aanleg heeft de rechtbank geconstateerd dat [X] in 2016 drie keer een bod heeft gedaan, waarbij ze de marktwaarde heeft overtroffen. Hieruit is op te maken dat [X] het perceel erg graag wilde hebben. De rechtbank volgde [geïntimideerde] in hun standpunt dat overbieden niet gelijkstaat aan schade. Ze oordeelt dat het verschil tussen de betaalde koopprijs en de werkelijke marktwaarde geen schade is. Doordat er geen sprake is van schade komt de rechtbank niet toe aan de vraag of er sprake is van onrechtmatig handelen.

Vervolgens is [X] in beroep gegaan. Het hof heeft hierbij veronderstellende wijs aangenomen dat [geïntimideerde] [X] niet heeft gewezen op het feit dat hun levenspartner eigenaar was van het perceel en aangenomen dat het niet (schriftelijk) mededelen van die omstandigheid een normschending oplevert en dat in zoverre onrechtmatig is gehandeld jegens [X].

Ondanks deze hypothetische veronderstelling komt het hof tot hetzelfde oordeel. Voor schadevergoeding dient er een causaal verband te bestaan tussen de normschending en de schade.

Het hof oordeelt dat [X] niet heeft aangetoond dat de verzwijging van de identiteit van de verkoper een causaal verband heeft met de koopovereenkomst voor € 150.000. [X] wilde het perceel al langere tijd hebben en bood verschillende bedragen voordat het uiteindelijke bod van € 150.000 werd geaccepteerd. Het hof concludeert dat het causaal verband tussen de verweten gedraging en de gestelde schade niet kan worden vastgesteld.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van onrechtmatig handelen van uw makelaar? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant