Uitspraak: Verzekeraar is niet tekortgeschoten in rechtsbijstand

Meneer P voert sloopwerkzaamheden uit als zelfstandige en heeft zowel een rechtsbijstandverzekering bij ARAG als een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een andere verzekeraar. In 2007 verhoogt hij het verzekerd bedrag van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering van € 30.000,- naar € 40.000,- en past hij zijn werkzaamheden aan.

Meneer P raakt arbeidsongeschikt na een verkeersongeval, doet een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en er ontstaat een geschil over de mate van arbeidsongeschiktheid.

Verkeerde Berekening en Geschil

Het geschil met de verzekeraar draait om de berekening van arbeidsongeschiktheid. Meneer P doet in 2010 een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering en ontdekt een brief van de tussenpersoon waarin het verzekerd bedrag naar € 40.000,- is verhoogd. De verzekeraar hield echter vast aan € 30.000,-. Meneer P stelt dat de tussenpersoon verantwoordelijk is voor de schade.

Externe Juridische Hulp

ARAG besteedt de zaak in 2014 uit aan een advocaat. Deze stelt dat de tussenpersoon buiten zijn boekje ging door de verhoging te bevestigen. De advocaat merkt op dat meneer P eerder had moeten klagen, omdat de verjaringstermijn verstreken was. De advocaat geeft ook aan dat meneer P de wijziging in de polis van 2007 en 2008 had kunnen zien.

Eigen Verantwoordelijkheid

De advocaat stelt dat meneer P feitelijk geen schade heeft geleden, omdat slechts 90% van het inkomen verzekerd is en meneer P hier niet aan voldeed. De advocaat vindt echter dat ARAG eerder de fout had moeten opmerken. Hij wijst erop dat meneer P zelf ook had moeten opletten, omdat hij de polis van 2007 en 2008 kende.

Klachten en Afwijzingen

Meneer P dient een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening om de tussenpersoon tuchtrechtelijk aan te spreken. De Commissie wijst dit af, verwijzend naar de brief van de advocaat die stelde dat de zaak geen kans van slagen had. Meneer P beweert dat ARAG tekortschoot in de rechtsbijstand, maar dit wordt afgewezen omdat geen schade werd geleden door de vordering van de tussenpersoon.

De uitspraak van het Kifid benadrukt het belang van communicatie en het begrijpen van verzekeringsvoorwaarden. Het toont de complexiteit van verzekeringsgeschillen en benadrukt het belang van zowel tussenpersonen als verzekeraars om zorgvuldig te handelen en de belangen van de verzekerden te beschermen.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw rechtsbijstandverzekeraar? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of overige dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant