Uitspraak: Vrouw doet zich ten onrechte voor als accountant

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat een man en vrouw een cel- en taakstraf krijgen wegens oplichting. De man en vrouw hebben onder andere de Belastingdienst opgelicht door lege commanditaire vennootschappen op te richten. Met deze CV’s werden verscheidende onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend. De vrouw deed zich ten onrechte voor als accountant.

Door het oprichten van commanditaire vennootschappen is meermaals misbruik gemaakt van niet ter zake deskundige en te goed van vertrouwen zijnde personen. Deze personen werden aangespoord om zich in de commanditaire vennootschappen te laten inschrijven in het handelsregister van de KvK. Ook werden de personen aangespoord om zakelijke bankrekeningen te openen en de bijbehorende inlog en correspondentie aan het duo af te staan. De man gaf vervolgens de inlog en betaalpassen af aan de vrouw, die op haar beurt de Belastingdienst wist op te lichten.

Er werden verschillende aangiften omzetbelasting gedaan op naam van de CV. Er werd onder andere verzocht om teruggave van omzetbelasting. De CV verrichtte in werkelijk in het geheel geen economische activiteiten. Daarom kon zij niet worden aangemerkt als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting. De Belastingdienst werd op slinkse wijze bewogen om geldbedragen af te geven. Het gaat om een totaalbedrag van bijna 35.000 euro.

Wegens verjaring van de feiten is de vrouw vrijgesproken van schuldwitwassen en valsheid in geschriften. De vrouw wordt echter wel veroordeeld voor oplichting die meermaals heeft plaatsgevonden. Daarvoor wordt een gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Aan de man wordt een 1 maand voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 80 uur opgelegd wegens medeplichtigheid aan de oplichting die meermaals heeft plaatsgevonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak in de zaak van de vrouw en hier voor de uitspraak in de zaak van de man.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant