Uitspraak: Waarschuwing accountant geschrapt wegens intrekken klacht

In 2015 wordt tussen een holding en een vastgoedonderneming een leningstructuur afgesloten ten aanzien van meerdere projecten. Het vastgoedbedrijf heeft op enig moment een te verwachten exploitatie en een conceptprospectus aan de accountant overhandigd, die deze op zijn beurt heeft bekeken. De accountant heeft vragen, maar die worden niet beantwoord. Daarom heeft de accountant zijn werkzaamheden tijdelijk opgeschort.

De werkzaamheden komen ten einde. Er staat op dat moment nog een 30.000 euro aan facturen open. Dit bedrag wordt niet voldaan. Er ontstaan een geschil over het afblazen van een project. De vastgoedonderneming is van mening dat de holding dit met opzet heeft gedaan om op die manier gunstigere afspraken te kunnen maken.

Het vastgoedbedrijf heeft contact met de accountant. De accountant heeft op verzoek het organogram gestuurd waarvan de holding deel uitmaakt. De eigenaar van het vastgoedbedrijf besluit naar de Kamer te stappen.

Oordeel Kamer

Naar het oordeel van de Kamer moet de klacht omtrent het doorsturen van het organogram gegrond worden verklaard. In het organogram staan gegevens met een vertrouwelijk karakter. Door dit door te sturen is in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid. De accountant wist dat het organogram in een geschil zou worden gebruikt.

Oordeel CBb

Naar het oordeel van het College is het niet mogelijk om een uitspraak van de Kamer te vernietigen als de klacht in hoger beroep wordt ingetrokken. Daarvoor biedt de Wet tuchtrechtspraak accountants geen ruimte.

Her CBb buigt zich vervolgens over de inhoud van de zaak. De accountant kreeg eerder een waarschuwing opgelegd. Naar het oordeel van het College moet het eerdere oordeel van de Kamer worden geschrapt. De accountant mocht erop vertrouwen dat het niet om een vertrouwelijk document ging. De informatie uit het organogram zou reproduceerbaar zijn aan de hand van openbare bronnen. Daarom diende de accountant de informatie niet als vertrouwelijk te bestempelen. Ook was de organisatiestructuur bij alle betrokkenen al bekend.

Klik hier voor de volledig uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant