Uitspraak: Waarschuwing accountant wegens beslaglegging in hoger beroep geschrapt

Een accountant had een aantal rekeningen bij de klant uitstaan in 2014. De klant was een ondernemer met een eenmanszaak. Deze eenmanszaak verkeerde in financiële problemen. Er werd een civiele procedure gestart, waarin de rechter oordeelde dat de klant tot betaling over diende te gaan. Het ging om een bedrag van ruim 40.000 euro.

De accountant heeft op enig moment executoriaal derdenbeslag gelegd onder het ABP op een periodieke pensioenuitkering van de ondernemer. Tot aan het faillissement in 2017 is het beslag gehandhaafd.

De accountant kreeg in 2019 van de Kamer een waarschuwing opgelegd nadat de accountant een executoriaal derdenbeslag liet leggen op een periodieke pensioenuitkering van een niet-betalende klant. Omdat het beslag heeft voortgeduurd tot 2017, is er sprake van doorgaand handelen van de accountant. Dit handelen zou binnen de periode van 3 jaar vallen, waardoor tijdig is geklaagd en de klacht ontvankelijk kan worden verklaard. De accountant zou in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid hebben gehandeld. De accountant zou daarnaast het handelen hebben gebaseerd op het eigen belang, waardoor ook in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit is gehandeld. Het accountantsberoep is daardoor in diskrediet gebracht, waardoor het fundamentele beginsel van professionaliteit is geschonden.

Oordeel CBb

De waarschuwing wordt in hoger beroep geschrapt. De Kamer heeft een fout gemaakt in de berekening van het driejaarstermijn. In de wet is vastgelegd dat het verjaringstermijn gaat lopen vanaf het moment van beslaglegging. Deze kan niet pas in de periode van drie jaar dat de pensioenuitkering werd ingehouden ingaan. Daarom is de klacht niet binnen de driejaarstermijn ingediend. De klacht tegen de accountant dient daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant