Uitspraak: Waarschuwing voor non-conform rapport

Een notaris heeft een eigen kantoor. In 2011 wordt hem ontslag verleend. Zijn kantoorgenoot wordt als waarnemer aangesteld. Deze collega wordt door de Kamer voor het Notariaat geschorst, waardoor een andere waarnemer moet worden aangewezen.

De waarnemend notaris heeft tot en met april 2019 een veertigtal declaraties verstuurd met een totale waarde van een kwart miljoen euro. Deze declaraties worden niet betaald, waardoor de rechter wordt betrokken. De rechter stelt dat de waarnemer moet onderbouwen waar de bedragen op zijn gebaseerd.

Op dat moment krijgt een accountant een rol. Deze moet in opdracht van de waarnemer een rapport van feitelijke bevindingen opstellen. In het rapport staat onder andere dat de werkzaamheden in overeenstemming met Standaard 4400N zijn uitgevoerd (en nadere voorschriften en standaarden). De kantooreigenaar heeft vragen over het rapport, die de accountant onbeantwoord laat. Daarom stapt de voormalig notaris naar de rechter. Volgens de voormalig notaris had de accountant de opdracht niet mogen aanvaarden en mist het rapport een deugdelijke grondslag.

Oordeel

De accountant heeft vermeld en onderkend dat de kantooreigenaar de beoogde gebruiker van het rapport is. Er heeft vooraf geen overleg plaatsgevonden met de kantooreigenaar, alleen met de waarnemer. De accountant heeft daarom onder andere de eisen uit Standaard 4400N niet nageleefd. Er is sprake van strijd met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Er was echter geen reden aanwezig om de opdracht niet te accepteren. Ook kan niet worden gesteld dat er een beperking was in de toegankelijkheid tot gegevens.

De accountant heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat in het rapport wordt bedoeld met ‘niet-verifieerbare uren’. Op de zitting is dit toegelicht. Eveneens is op zitting erkend dat geen sprake is geweest van een statistische steekproef en dat hij dit niet juist heeft weergegeven in zijn rapport. Daarom is in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

De accountant heeft in zijn rapport een vorm van assurance verschaft, door een conclusie te trekken over de declaraties in hun totaliteit. Dit is niet passend in een rapport ten aanzien van feitelijke bevindingen. Op dit gebied is daarom in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Eveneens voldoet het rapport van de accountant niet aan de eisen van Standaard 4400N. Onder andere is niet opgenomen dat rekening is gehouden met de beoogde gebruikers van het rapport. Er is in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. De kamer heeft besloten de accountant een waarschuwing op te leggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een klacht of vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant