Uitspraak: Waarschuwing voor RA wegens onduidelijke verantwoordelijkheden

Klant van een accountantskantoor stelt dat hij misleid is en grote financiële schade heeft geleden door het toedoen van de RA. Accountantskamer legt een maatregel van waarschuwing op.

Procesverloop

Een RA is met zijn accountantskantoor in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw gevestigd als een administratiekantoor en werkt daar ook regelmatig mee samen. Een klant verwees hij voor administratieve werkzaamheden, waaronder btw-aangiftes, naar het administratiekantoor. De administratieve werkzaamheden die door het administratiekantoor werden verricht waren vastgelegd in een opdrachtbevestiging van dat kantoor. Over complexe vragen had de klant ook regelmatig contact met de RA. De klant meende op een bepaald moment dat er fouten waren gemaakt met de btw-aangiftes voor zijn onderneming, waardoor hij nadeel heeft geleden. Doordat de bedrijfsactiviteiten waren verschoven van belaste naar onbelaste activiteiten was teveel voorbelasting geclaimd. De accountant liet de klant weten dat daardoor geen schade was ontstaan, alleen een cashflowprobleem. Verder wees hij de klant er onder meer op dat hij niet betrokken was bij de btw-aangiften. De klant liet het daar niet bij zitten en spande een tuchtklacht aan tegen de accountant.

De klacht

De klant diende een tuchtklacht in tegen de RA. Bij de Accountantskamer stelt hij dat de RA hem heeft misleid door de indruk te wekken dat hij een opdracht aan een accountantskantoor had gegeven. Ook stelt hij dat de RA grote financiële schade bij hem heeft veroorzaakt door toedoen van onder zijn verantwoordelijkheid verrichte werkzaamheden.

De beoordeling

Over het misleiden oordeelt de Accountantskamer dat de klant onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de RA hem opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Anderzijds is de Accountantskamer van oordeel dat de RA de klant onvoldoende duidelijk heeft uitgelegd wat wel tot zijn taak als accountant behoorde en welke werkzaamheden buiten zijn professionele verantwoordelijkheid om door een administratiekantoor zouden worden verricht. Van de accountant had mogen worden verwacht dat hij deze duidelijkheid aan de klant zou hebben verschaft. De RA heeft door deze duidelijkheid niet te geven en door de diffuse wijze waarop hij de samenwerking met een administratiekantoor vorm heeft gegeven, gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Over de financiële schade oordeelt de Accountantskamer dat het tuchtrecht zich slechts bezighoudt met de vraag of de betrokken accountant zich heeft gehouden aan de geldende beroepsnormen voor de accountancy. Het is aan de civiele rechter om een oordeel te geven over de vraag of de accountant aansprakelijk is voor schade en wat de omvang van die schade is. Dat klachtonderdeel is daarom ongegrond.

Omdat de klacht (gedeeltelijk) gegrond is, kan een tuchtrechtelijke maatregel worden opgelegd. De maatregel van waarschuwing is passend en geboden, oordeelt de Accountantskamer. Daarbij is in aanmerking genomen dat de RA, door onvoldoende duidelijk te maken welke diensten niet onder zijn verantwoordelijkheid als accountant zouden worden verricht, gehandeld heeft in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

De beslissing

De Accountantskamer verklaart het klachtonderdeel met betrekking tot de financiële schade ongegrond en het klachtonderdeel met betrekking tot het misleiden door de indruk te weten dat hij een opdracht aan een accountantskantoor had gegeven gegrond. De Accountantskamer legt hem een maatregel van waarschuwing op.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant