Uitspraak: Zorgplicht tussenpersoon eindigt niet na opzegging van de overeenkomst

Een sloopbedrijf heeft via een assurantietussenpersoon (hierna: C) diverse verzekeringen afgesloten. Op enig moment heeft het sloopbedrijf een nieuwe assurantietussenpersoon (hierna: A) ingeschakeld en de verzekeringen voor zijn bedrijf bij andere verzekeraars ondergebracht. A heeft de lopende verzekering van het sloopbedrijf opgezegd, op een inkomenspakketverzekering na. Dit pakket bevatte een verzuimverzekering (hierna: de Verzekering). Omdat de Verzekering niet is opgezegd en het sloopbedrijf nieuwe verzekeringen heeft afgesloten, was er sprake van een samenloop van verzekeringen.

C heeft met betrekking tot de Verzekering op 3 januari 2017 een factuur gestuurd naar het sloopbedrijf. Het sloopbedrijf heeft deze niet betaald. Het sloopbedrijf heeft hierna contact gehad met C. C heeft aangegeven ervan uit te zijn gegaan dat A voor een schriftelijke opzegging van de Verzekering zou zorgen. Op 23 maart 2017 heeft C nog een factuur gestuurd naar het sloopbedrijf.

In een procedure heeft C betaling van haar facturen gevorderd. De kantonrechter heeft de vordering volledig toegewezen. Het sloopbedrijf is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Het hof stelt dat C er in principe vanuit mocht gaan dat de nieuwe assurantiepersoon, A, de Verzekering zou opzeggen. Het onbedoeld niet opsturen van schriftelijke opzegging van de Verzekering valt voor rekening van het sloopbedrijf omdat dit een fout van A betreft. Het niet opzeggen van de verzekering vóór de eerste factuur valt C dus niet te verwijten.

Op het moment dat duidelijk was voor C dat A had verzuimd de verzekering op te zeggen, had C de verzekering wél op moeten zeggen, of er in ieder geval achteraan moeten gaan. Het misverstand was toen namelijk duidelijk voor de adviseur. Een redelijk handelden en redelijk bekwaam tussenpersoon had zich volgens het hof ervan moeten verzekeren dat er niet opnieuw een misverstand zou ontstaan. Dit is echter wel gebeurd en valt C dus aan te rekenen.

Het hof vernietig het bestreden vonnis. A heeft haar zorgplicht geschonden door nadat bekend was dat verzekering niet opgezegd was, geen actie te ondernemen om een tweede misverstand te voorkomen. Het sloopbedrijf hoeft alleen de eerste factuur te betalen.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw tussenpersoon? En heeft u hierdoor schade geleden of dreigt u schade te gaan leiden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring en kunnen u adviseren of bijstaan terzake een geschil met uw dienstverlener.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant