Uitspraak: Zorgplichtschending bij hypotheekverstrekking Nationale Nederlanden

In een recente rechtszaak heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) tekort is geschoten in haar zorgplicht bij het verstrekken van een hypothecaire lening. Hierdoor ontstond overkreditering, wat inhoudt dat de lening te hoog was in verhouding tot het inkomen en vermogen van de leners.

Achtergrond van de zaak

In 2008 sloten twee personen, X en Y, een hypotheek af bij NN om een woning te kopen. Na verloop van tijd konden zij de hypotheeklasten niet meer betalen, waardoor de woning uiteindelijk geveild werd. Er bleef een aanzienlijke restschuld van bijna €220.000 over. X en Y beweerden dat NN hen een te hoge lening had verstrekt en daarmee de Wet op het financieel toezicht (Wft) had overtreden.

Zorgplicht van de bank

Banken hebben een bijzondere zorgplicht bij het verstrekken van leningen. Dit betekent dat zij verplicht zijn om grondig te onderzoeken of de klant de lening kan terugbetalen zonder in financiële problemen te komen. De omvang van deze zorgplicht is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het financiële product en de financiële situatie van de klant.

Beoordeling door de rechtbank

NN voerde aan dat de vordering was verjaard en dat zij haar zorgplicht niet had geschonden. De rechtbank verwierp deze argumenten. Volgens de rechtbank had NN onvoldoende onderzoek gedaan naar de financiële situatie van X en Y. Hierdoor had NN niet ingezien dat de lening zou leiden tot overkreditering. De rechtbank bevestigde dat NN de lening aanvraag had moeten weigeren en dat X en Y mogelijk schade hebben geleden door deze zorgplichtschending.

Eindoordeel en gevolgen

De rechtbank oordeelde dat NN in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld en veroordeelde NN tot vergoeding van de schade. De exacte omvang van de schade zal in een latere procedure worden vastgesteld. Deze uitspraak benadrukt het belang van een zorgvuldige beoordeling door kredietverstrekkers bij het aangaan van een leningsovereenkomst.

Conclusie en Zorgplicht Advocaten

Deze zaak onderstreept het belang van de zorgplicht van banken en verzekeraars. Voelt u zich benadeeld door een soortgelijke situatie? Onze ervaren advocaten van Zorgplicht Advocaten kunnen u bijstaan in uw zaak. Neem contact met ons op voor deskundig advies en ondersteuning.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant