Nieuws: Accountant krijgt doorhaling en moet 1,6 miljoen betalen

De rechtbank heeft geoordeeld dat een accountant die reeds was doorgehaald wegens fraude ook nog eens 1,6 miljoen aan de Rabobank moet betalen.

De accountant had al een doorhaling aan zijn broek wegens fraude. De accountant was aansprakelijk voor een groot deel van het boedeltekort van een failliete bv. Dat boedeltekort moest de accountant al vergoeden aan de curator. Daar komt nu bij dat de accountant ook de schade moet vergoeden die Rabobank heeft geleden.

De accountant was de enige bestuurder van de failliete bv. Het geplaatste kapitaal bedroeg twee miljoen, maar is nooit volgestort. De bv had ook drie miljoen bij de bank geleend. Voor dit bedrag zou een all you can eat-restaurant worden opgezet. Op basis van vervalste documenten heeft de bank een lening van 3,1 miljoen euro verstrekt.

Nadat de curator met succes zijn schade kreeg vergoed, heeft nu ook de bank recht op geld. De accountant moest namelijk hebben geweten dat werd gefraudeerd met valse stukken om een lening te verkrijgen. Hierdoor heeft de accountant jegens de bank onrechtmatig gehandeld. Het ligt niet voor de hand dat de bank een lening van drie miljoen én een aanvullend krediet van twee ton zou verstrekken, als zij wist dat er sprake was van fraude.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant