Nieuws: Advocaten van rechtshulpverlener op de vingers getikt

De Raad van discipline heeft rechtshulpverlener BrandMR op de vingers getikt. Volgens de raad was de manier waarop de rechtshulpverlener haar advocaten op de website weergeeft misleidend.

De deken had een bezwaar ingediend bij de raad omdat hij van oordeel was dat door de wijze waarop de advocaten op de website van BrandMR waren vermeld werd gesuggereerd dat de advocaten werkzaam zijn bij BrandMR en zaken voor BrandMR behandelen, terwijl zij bij SRK werkzaam zijn en het vooralsnog niet toegestaan is bijstand te verlenen aan rechtzoekenden die niet verzekerd zijn op grond van een rechtsbijstandverzekering.

De advocaten waren het hier niet mee eens, volgens hen staat op elke pagina rechts bovenin: ‘BrandMR door SRK’. Ook in algemene voorwaarden is opgenomen dat de advocaten die BrandMR inschakelt in dienst zijn van SRK. Volgens de advocaten valt de manier waarop zij zich presenteren onder de vrijheid van meningsuiting.

De raad gaat niet mee in dit verweer. Naar het oordeel van de raad heeft de deken terecht naar voren gebracht dat de presentatie van verweerders op de website van BrandMR een misleiding beeld geeft. “Door de wijze waarop verweerders zich op de website van BrandMR presenteren, wordt de indruk gewekt dat verweerders zaken zouden kunnen behandelen voor cliënten van BrandMR die niet verzekerd zijn op grond van een rechtsbijstandverzekering, terwijl zij niet in dienst zijn bij BrandMR en vigerende regelgeving hen niet toestaat die zaken te behandelen.”

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: NOvA) heeft op 3 december 2020 ingestemd met een voorstel voor een experiment dat het voor rechtsbijstandsverzekeraars onder voorwaarden mogelijk maakt om ook niet-verzekerden bij te staan. Een nieuwsbericht op de site van de NOvA vermeldt dat de regelgeving ten behoeve van dit experiment moet worden aangepast en dat het experiment gaat starten op 1 januari 2021 en maximaal vijf jaar duurt.

Ondanks dat de raad het dekenbezwaar gegrond verklaart, wordt er geen maatregel opgelegd. Daarbij heeft de raad met name in aanmerking genomen dat alle verweerders een blanco tuchtrechtelijk verleden hebben en dat het bezwaar van de deken ook moet worden bekeken tegen de achtergrond van ontwikkelingen op het gebied van de mogelijkheid voor rechtsbijstandsverzekeraars om in de toekomst niet-verzekerden bij te staan.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant