Nieuws: Klacht tegen advocaat Holleeder wegens belangenverstrengeling

De zus en ex-vriendin van Willem Holleeder hebben een klacht ingediend tegen zijn advocaat wegens belangenverstrengeling. De advocaat van Holleeder, mr. Franken, zou zich volgens de zus en ex van Holleeder niet hebben gehouden aan de gedragsregels die gelden voor advocaten. Franken heeft eerder namelijk Sandra Klepper bijgestaan, dat is de ex-vriendin van Holleeder, terwijl diezelfde Klepper door Franken werd verhoord tijdens een getuigenverhoor.

Volgens de gedragsregels mogen advocaten de belangen van andere (ex-)cliënten niet schaden. De informatie die advocaten in vertrouwen ter oren krijgen, valt onder hun geheimhoudingsplicht. Om die reden mag Franken in dit geval bij de verdediging van Holleeder dus geen gebruik maken van de informatie die hij verkreeg in de tijd dat hij Sandra Klepper bijstond.

In overleg met de deken van de Orde van Advocaten kwam Franken eerder overeen dat hij de verhoren van zijn ex-cliënte als getuige niet zelf zou uitvoeren, maar dat een collega van hem dat zou doen. Die afspraak is Franken niet nagekomen. Tijdens het getuigenverhoor zouden de spanningen hoog opgelopen zijn en zouden de zus en ex-vriendin van Holleeder vroegtijdig zijn opgestapt.

Op 11 mei 2016 meldde Franken aan het ANP dat hij stopt met het verdedigen van Holleeder op dringend advies van de deken.

Zorgplicht Advocaten

Bent u bijgestaan door een advocaat en heeft hij/zij volgens u niet gehandeld als een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat? Of heeft u een andere klacht? Onze advocaten zijn gespecialiseerd in procedures omtrent de aansprakelijkheid van vrije beroepsbeoefenaren. Zowel in tuchtrechtszaken als in civiele procedures. U kunt hier vrijblijvend contact met ons opnemen.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant