Nieuws: Meer wwft-toezicht op accountants en belastingadviseurs

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan wil het kabinet de toezicht op accountants en belastingadviseurs aanscherpen. Dit kwam naar voren in de nieuwe beleidsvisie die Minister Kaag en Minister Yeşilgöz-Zegerius naar de Eerste en Tweede kamer hadden gestuurd.

Nieuwe ontwikkelingen

Uit meerdere recente onderzoeken blijkt dat de aanpak van witwassen in Nederland zich positief ontwikkelt en dat de basis stevig staat. Toch vraagt ​​deze aanpak steeds meer aandacht. De reden is dat criminelen voortdurend nieuwe manieren vinden om illegaal rijkdom te genereren en wit te wassen. Op basis van de resultaten van een recent onderzoek naar het witwassen van geld heeft het kabinet drie nieuwe principes vastgesteld:

Verplichtingen

De verplichtingen van de Wwft gelden ook voor bepaalde niet-financiële instellingen. Dit betreft bijvoorbeeld advocaten, notarissen, accountants en bepaalde crypto dienstverleners. Het kabinet zet zich in voor het vergroten van de effectiviteit van regelgeving en het verbeteren van het toezicht op deze instellingen, zodat zij effectief kunnen bijdragen aan het voorkomen van witwassen. Naast de verplichtingen vanuit de Wwft heeft ook de toepassing van sanctieregelingen door niet-financiële instellingen prioriteit. Ook transparantie (oa via het UBO-register) blijft een prioriteit.

Gevolgen

Witwasbeleid kan verstrekkende gevolgen hebben voor klanten en poortwachters, schreven de ministers. Zo kan het zijn dat klanten veel informatie moeten verstrekken voordat ze financiële diensten kopen, of kunnen instellingen, vooral kleinere, relatief veel geld nodig hebben. inspanning om aan de verplichtingen van Wwft te voldoen. Uit onderzoek van EY blijkt dat zij vaak onvoldoende geïnformeerd zijn over wwft en wat het voor hen betekent. Het Rijk zet zich in om onevenredige effecten te voorkomen, zodat poortwachter staken geen onnodige barrières of onnodige lasten worden voor klanten, vooral voor kleinere instellingen. Concreet richt het kabinet zich op de volgende prioriteiten.

Nieuwe manieren

Overheden zijn voortdurend op zoek naar manieren om de effectiviteit van hun witwas aanpak te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat witwassen over het algemeen goed wordt aangepakt in Nederland, terwijl er tegelijkertijd ruimte is voor verbetering in het aantonen van de effectiviteit van de aanpak en het identificeren van de belangrijkste witwas risico’s. geïdentificeerd. Op deze manier kunnen we beter beoordelen hoe effectief ons anti-witwasbeleid is, de identificatie van de belangrijkste risico’s verder verbeteren en beter begrijpen of de doelstellingen worden gehaald.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant