Nieuws: Notariskantoren voeren Wwft-verplichtingen onvoldoende uit

Volgens komen onderzoek komen notariskantoren de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering niet voldoende na. Het zou volgens de kantoren liggen aan de enorme drukte die zij ervaren.

Onvoldoende naleving Wwft-verplichtingen

Het NRC onderzocht vertrouwelijke rapportages van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit ging om een periode van 2017 – 2021. Uit het onderzoek is gebleken dat een groot deel van de notariskantoren zaken niet op orde heeft en dat de kwaliteitsproblemen binnen het notariaat ‘wijdverbreid’ zijn. Ongeveer een derde van de notariskantoren die zijn onderzocht kreeg dit afgelopen jaar zelfs een verplicht verbetertraject opgelegd.

Uit het onderzoek van het NRC komt duidelijk naar voren dat het meest voorkomende kwaliteitsprobleem de naleving van de Wwft-verplichtingen is. Notarissen horen hierop te handhaven omdat zij een belangrijke rol als ‘poortwachter’ van het financiële stelsel moeten vervullen. Ook is uit de rapportages van de KNB-auditors (collega notarissen) op te maken dat notarissen hun dossiers niet voldoende bijhouden, ze soms geen algemene voorwaarde hanteren of dat deze voorwaarde niet meer up-to date zijn. Tenslotte voeren ze onvoldoende cliëntenonderzoek uit bij buitenlandse rechtspersonen. Volgens de notarissen is de oorzaak van deze nalatigheden de grote drukte die zij ervaren.

Verscherpt toezicht

Het NRC zag ook de jaarverslagen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in. Uit deze verslagen was op te merken dat Nederland is het afgelopen jaar in het notariaat ongeveer dertig ‘hoog risico kantoren’ heeft. Deze kantoren staan onder verscherpt toezicht vanwege een gebrekkige integriteit, kwaliteit of hun financiële positie.

De toezichthouder geeft aan dat het moeilijk kan handhaven wegens onderbezetting. Volgens de BFT zijn er ongeveer 790 notariskantoren met 3.400 notarissen. Volgens het BFT zijn de twaalf werknemers die hier toezicht op houden niet voldoende, zeker nu de aandacht op notarissen nu groter dan ooit moet zijn. De toetsing op de Wwft-verplichtingen zijn strenger geworden en dat is de reden dat meer kantoren een verbetertraject worden opgelegd. De KNB stelt dat “De Wwft wordt in het notariaat in de praktijk goed nageleefd”.

Notariële regels geschonden

Vorig jaar kwam de grootste fraudezaak in de geschiedenis van de Nederlandse notariaat aan het licht. Bestuursvoorzitter Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken, heeft als notaris in 20 jaar voor minimaal € 11 miljoen gestolen van klanten. Volgens de BFT heeft Orange de fraude alleen gepleegd. Tegelijkertijd zeggen toezichthouders dat ook de collega-notarissen van Pels Rijcken al jaren de notariële regels hebben geschonden.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant