Nieuws: Notaris geschorst wegens verboden samenwerking met Nationale Notaris


In februari 2016 heeft de Kamer voor het Notariaat geoordeeld over een klacht, afkomstig van een aantal notarissen, over de samenwerking van een Alkmaarse notaris met de Nationale Notaris, DELA notarisservice, HEMA notarisservice, degoedkoopstenotaris.nl en Jazeker Notarisservice. De klagende notarissen vinden dat deelname aan notarisdiensten van de genoemde retailers en organisaties de notariële markt verziekt, onder meer vanwege de bijkomende lage tarieven.

Het participatiemodel van Nationale notaris

De kamer gaf de klagers op één punt gelijk: het participatiemodel van Nationale Notaris, waarbij Nationale Notaris voor 49% aandeelhouder wordt van het deelnemende notariskantoor ‘conflicteert met de bijzondere positie van de notaris’, omdat het diens onafhankelijkheid en onpartijdigheid kan aantasten. De Alkmaarse notaris tegen wie de specifieke klacht gericht was, kreeg  drie maanden de tijd om deze constructie te ontvlechten. Dit is vervolgens ook gebeurd, waarna de Kamer voor het Notariaat oordeelde dat er geen tuchtrechtelijk norm was overschreden.

Gerechtshof gaat mee in het oordeel van de kamer

Zeven niet-deelnemende notarissen zijn in beroep gegaan tegen de beslissing van de Kamer voor het Notariaat. Het Gerechtshof gaat mee in het oordeel van de kamer dat het uitgangspunt is dat 1) de notaris als ondernemer in de vrije markt vrij is in het hanteren van tarieven, 2) van het betalen van provisie geen sprake is en 3) de onafhankelijkheid, geheimhoudingsplicht en zorgvuldigheid voldoende zijn gewaarborgd. Van verwarring bij de consument over de identiteit van de notariële diensten is geen sprake. Het Gerechtshof voelt zich evenwel geroepen om de betreffende Alkmaarse notaris te schorsen. Als de samenwerking in de bestreden vorm nog had voortgeduurd, was ontzetting uit het ambt op zijn plaats geweest. ‘Niettemin rekent het hof het notaris 2 zwaar aan dat hij door de samenwerking met NNH binnen het participatiemodel zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en zijn geheimhoudingsplicht heeft veronachtzaamd. Hij heeft dusdoende in strijd is met de artikelen 17, 18 en 22 Wna en met IDS 2003 gehandeld. Het hof acht daarom het opleggen van de maatregel van schorsing voor de duur van twee weken passend’.

Alle andere klachten van de notarissen tegen de overige ‘bestreden initiatieven in het notariaat’ heeft het hof dus ongegrond verklaard. Voor zover klagers betogen dat de notarissen zich schuldig maken aan een negatieve beïnvloeding van de notariële markt(werking), lopen hun klachten hierop stuk’.

Klik hier voor het lezen van het gehele vonnis van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 10 januari 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:31).

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met ons op.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant