Nieuws: Openbaar Ministerie gaat Baker Tilly Berk vervolgen voor belastingfraude

Baker Tilly Berk zou in 2006 een ontoelaatbare fiscale constructie hebben opgezet voor een voormalig klant. Het gaat hier om een fiscale ontduikingsconstructie die 12 jaar geleden is opgezet voor Spits Wallcoverings. De eigenaar van de voormalige klant van Baker Tilly Berk, Spits Wallcoverings, kon via een trustmaatschappij, op Cyprus, in Nederland de belastbare winst afromen. De Belastingdienst ontdekte in 2014 de belastingconstructie en heeft vervolgens verschillende navorderingsaanslagen opgelegd. Spits Wallcoverings heeft daarom een procedure gestart bij de rechtbank waarbij zij een schadevergoeding van € 1.730.230,50,- van Baker Tilly Berk vordert, omdat zij toerekenbaar tekort is geschoten en/of onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Spits Wallcoverings. De rechtbank oordeelde dat Baker Tilly Berk haar zorgplicht had geschonden. Een redelijk bekwaam en redelijk handelend belastingadviseur adviseert zijn cliënten niet een structuur tot stand te brengen die neerkomt op belastingontduiking (klik hier voor een samenvatting van deze uitspraak). Zowel Spits Wallcoverings als Baker Tilly Berk zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Het Openbaar Ministerie gaat Baker Tilly Berk nu ook vervolgen voor het meewerken aan belastingontduiking. Het Openbaar Ministerie verdenkt Baker Tilly Berk van valsheid in geschrifte, het opzettelijk doen van onjuiste aangiften vennootschaps- en inkomstenbelasting en het verstrekken van onjuiste informatie aan de Belastingdienst.

De schade van de voormalige klant van Baker Tilly Berk zou al opgelopen zijn tot € 3,7 miljoen

De hoogte van de schadevergoeding die Baker Tilly Berk aan Spits Wallcoverings moet betalen is nog niet bekend. Baker Tilly Berk diende wel ruim € 337.000 over te maken aan Spits Wallcoverings als voorschot. Spits Wallcoverings heeft begin maart beslag laten leggen bij verschillende cliënten van Baker Tilly Berk, waaronder onder andere D66, VVD, gemeente Helmond en gemeente Barneveld. Door middel van dit beslag hoopt Spits Wallcoverings Baker Tilly Berk te dwingen een bankgarantie af te geven van minimaal € 1,5 miljoen. Deze bankgarantie moet de zekerheid bieden dat Baker Tilly Berk de schade van Spits Wallcoverings ook daadwerkelijk vergoedt. Volgens de advocaat van Spits Wallcoverings is het schadebedrag al opgelopen tot € 3,7 miljoen. De advocaat van Baker Tilly Berk noemt de beslaglegging ‘onzorgvuldig en onrechtmatig’ en probeert het beslag op te laten heffen door middel van een kort geding. De rechter doet hierover over anderhalve week uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw financieel adviseuraccountant of fiscalist ook onzorgvuldig gehandeld of u niet of niet voldoende geïnformeerd over mogelijke risico’s en lijdt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan lijden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant