Uitspraak: Baker Tilly Berk moet schadevergoeding betalen na adviseren dubieuze truststructuur

Baker Tilly Berk is sinds 2005 het vaste accountants- en fiscalistenkantoor van meneer en mevrouw A, eigenaren van de bedrijven Clover en Spits, een groothandel in behang en aanverwante artikelen. Meneer A heeft alle aandelen van Clover en Clover heeft op zijn beurt alle aandelen van Spits.

Oprichting Cypriotische truststructuur

In 2006 adviseerde Baker Tilly Berk meneer A om een Cypriotische truststructuur op te zetten om belasting te besparen. Spits kreeg hierover een brief waarin stond dat de Nederlandse Belastingdienst hier mogelijk aandacht aan zou besteden en er discussies zouden kunnen ontstaan.

Constructie voor belastingbesparing ontwikkelt

Eind 2006/begin 2007 werd de truststructuur opgericht. Meneer A richtte de trust op en werd de uiteindelijk gerechtigde van Solanda, een Cypriotisch bedrijf. De bedoeling van deze constructie was om veel belasting te besparen. De winst van Spits werd overgeheveld naar Solandra, die tegen een laag tarief van 10% belasting betaalde in Cyprus. Meneer A ontving onbelaste uitkeringen van Solandra. In 2014 schreef het Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs van Baker Tilly Berk in een memo dat de truststructuur was opgezet om Nederlandse belasting te ontlopen en dat de aangiftes onjuist waren. De Belastingdienst startte daarop een onderzoek bij Spits en Meneer A en legde belastingaanslagen op. Er werd ook een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Meneer A start procedure bij de rechtbank

Meneer en mevrouw A en Spits vorderden dat de rechtbank verklaart dat Baker Tilly Berk toerekenbaar tekortgeschoten was en/of onrechtmatig had gehandeld. Ze wilden dat Baker Tilly Berk de schade vergoedt en de opdrachtovereenkomst ontbonden wordt. Als laatste wilden ze een voorschot van €1.730.320,50 op de schadevergoeding.

Meneer A beweert dat de medewerkers van Baker Tilly Berk niet redelijk handelden en onjuiste adviezen gaven over de truststructuur. De rechtbank oordeelde dat een belastingadviseur zijn cliënten niet adviseert om belasting te ontduiken en dat de medewerkers van Baker Tilly Berk hun zorgplicht hebben geschonden.

Medewerkers Baker Tilly Berk hebben zorgplicht geschonden door adviseren truststructuur

De rechtbank is hierbij van oordeel dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend belastingadviseur zijn cliënten niet adviseert een truststructuur tot stand te brengen die neerkomt op belastingontduiking. Nu de belastingadviseurs en accountants van Baker Tilly Berk dit wel hebben gedaan hebben zij niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Dit houdt in dat zij hun zorgplicht hebben geschonden. Baker Tilly Berk verweert zich met de stelling dat geen sprake is van een ontoelaatbare of ongeoorloofde truststructuur. Echter, het gaat niet om de vraag of het geoorloofd was maar juist om de vraag of Baker Tilly Berk dit in deze situatie had mogen adviseren. De rechtbank oordeelt dat dit hier niet het geval is en daar moeten de belastingadviseurs en accountants van Baker Tilly Berk zich bewust van zijn geweest.

Rechtbank: Baker Tilly Berk is voor 50% aansprakelijk voor de schade van truststructuur

De rechtbank heeft geoordeeld dat Baker Tilly Berk voor 50% aansprakelijk is voor de schade die is geleden door meneer en mevrouw A en Spits als gevolg van een fiscaal ontoelaatbare truststructuur die door het bedrijf is geadviseerd. Dit komt doordat meneer A ervoor heeft gekozen om maximaal gebruik te maken van de Cypriotische trustconstructie, waarbij hij zich moet hebben gerealiseerd dat deze opzet vooral bedoeld was om de Belastingdienst te misleiden. De rechtbank heeft de vergoedingsplicht van Baker Tilly Berk daarom met 50% verminderd. De begroting van de schade zal in een schadestaatprocedure plaatsvinden. Daarnaast heeft de rechtbank besloten dat de overeenkomst van opdracht tussen meneer en mevrouw A en Baker Tilly Berk deels ontbonden zal worden wegens toerekenbare tekortkoming. Baker Tilly Berk is veroordeeld tot terugbetaling van €127.372,24.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de rechtbank Rotterdam lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw financieel adviseur, accountant of fiscalist ook onzorgvuldig gehandeld of u niet of niet voldoende geïnformeerd over mogelijke risico’s en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant