Uitspraak: Accountant aansprakelijk wegens niet vermelden schuld bij bedrijfsovername

Nadat een (indirect) bestuurder en meerderheidsaandeelhouder van een bouwbedrijf ernstig ziek werd, is zijn echtgenote in 2012 op advies van accountantskantoor De Jong & Laan aangesteld als bestuurder. Nadat haar man kwam te overlijden, heeft de weduwe het meerderheidsbelang van 56% van de aandelen op 13 mei 2014 overgedragen aan een derde. Zij werd daarbij geadviseerd en begeleid door haar (huis)accountant.

Op enig moment na deze aandelenoverdracht komt aan het licht dat het bedrijfspand dat (indirect) eigendom is van de weduwe, nog is belast met een hypotheekrecht van de Rabobank, dat strekt tot zekerheid voor de terugbetaling van de vorderingen op het (inmiddels verkochte) bouwbedrijf. Indien het bouwbedrijf dus niet aan haar betalingsverplichtingen richting de Rabobank zou voldoen, liep de weduwe het risico dat haar bedrijfspand executoriaal werd verkocht.

Weduwe stelt accountant aansprakelijk

De weduwe heeft op 2 juli 2015 accountantskantoor De Jong & Laan aansprakelijk gesteld. De Jong & Laan had immers op 21 juli 2011, op verzoek van de weduwe en haar wijlen man, uiteengezet wat hun pensioenpositie op dat moment was. Uit deze uiteenzetting volgde dat de holding van de weduwe op 31 december 2015 een stamrecht zou hebben opgebouwd van € 341.000,=, alsmede dat de holding van haar en haar wijlen man eigenaar was van het bedrijfspand waarin het bouwbedrijf was gevestigd. Er is in deze brief van de accountant op geen enkele wijze melding gemaakt van de schuld aan de Rabobank van het bouwbedrijf, alsmede bijbehorend hypotheekrecht op het bedrijfspand.

Weduwe stapt naar de Accountantskamer

De weduwe dient een klaagschrift in bij de accountantskamer tegen De Jong & Laan. Zij klaagt daarbij over het feit dat de accountant de schuld aan de bank en bijbehorend hypotheekrecht niet heeft vermeldt in de jaarrekeningen van haar holding, alsmede dat daarover niets is medegedeeld in de brief d.d. 21 juli 2011 waarin de accountant de pensioenpositie van haar en haar wijlen man uiteengezet had. De accountantskamer acht deze klachten gegrond. Volgens de Accountantskamer heeft de accountant niet vakbekwaam en niet zorgvuldig gehandeld. Door na te laten om mededelingen te doen over de aansprakelijkheid voor deze schuld en het op het bedrijfspand rustende hypotheekrecht, heeft de accountant de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid geschonden.

Vordering tot schadevergoeding bij de rechtbank

Met het oordeel van de Accountantskamer bij de hand, heeft de weduwe ook een schadevordering ingesteld bij de Rechtbank Overijssel. De weduwe voert aan dat, indien zij wist van de hoofdelijke aansprakelijkheid en hypotheek op het bedrijfspand, zij de bank had verzocht om uit deze hoofdelijkheid te worden ontslagen. Dat is ook gebruikelijk in zo’n geval, waardoor het niet aannemelijk is dat de bank daar bezwaar tegen zou hebben, aldus de weduwe. De bank had op dat moment nog voldoende zekerheden van het bouwbedrijf zelf, zoals een pandrecht op de debiteuren. Pas na de aandelentransactie is het bergafwaarts gegaan met het bouwbedrijf.

Accountant moet anderhalve ton aan schade vergoeden

De rechtbank Overijssel verenigt zicht met het oordeel van de Accountantskamer dat De Jong & Laan als accountant heeft gehandeld n strijd met in de beroepsgroep geldende normen van deskundigheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Volgens de rechtbank heeft de accountant dan ook niet de zorg van een goed opdrachtnemer ex art. 7:401 BW in acht genomen. Volgens de rechtbank dient louter nog beoordeeld te worden of en in hoeverre De Jong & Laan aansprakelijk is voor de door weduwe geleden schade.

De schade van de weduwe heeft zij gemotiveerd door bewijs aan te leveren dat zij met de bank is overeengekomen dat zij tegen betaling van € 150.000,= alsnog wordt ontslagen uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid. De rechtbank neemt dit bedrag één op één over als zijnde de geleden schade, zodat accountantskantoor De Jong & Laan wordt veroordeeld tot betaling van € 150.000,=, exclusief rente en kosten, aan de weduwe.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer en hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant