Uitspraak: Tussenpersoon en accountant aansprakelijk voor onderverzekering

In deze zaak stond ons kantoor een ondernemer bij welke na een brand werd geconfronteerd met een onderverzekering van ca. € 130.000,00. Indien deze ondernemer correct verzekerd was geweest, dan had hij dit bedrag wel ontvangen van de verzekeraar.

Grote schade door typefout accountant en nalaten tussenpersoon

Na de brand kwam de ondernemer erachter dat op er de polis een te lage verzekerde waarde was opgenomen. Bij aanvang van zijn relatie met zijn financieel adviseur c.q. tussenpersoon had deze laatste verzuimd om de polis te controleren op de vraag of het bedrijf wel voldoende verzekerd was. Ook gedurende de looptijd van de relatie van deze ondernemer met deze financieel adviseur c.q. tussenpersoon verzuimde laatstgenoemde om de verzekerde waarde op de polis te controleren. Wel kreeg deze ondernemer op een goed moment het verzoek om het verzekerd belang op te geven waarvoor hij zijn accountant inschakelde. Nadat deze accountant het verzekerd belang had uitgerekend deelde deze mee het belang aan de verzekeraar te hebben doorgegeven. Na de brand bleek dat de accountant in het e-mailadres richting de verzekeraar een onfortuinlijke typefout had gemaakt waardoor deze e-mail en daarmee ook de correctie verzekerd belang nooit bij de verzekeraar was aangekomen. De ondernemer bleek onverzekerd te zijn als gevolg van een beroepsfout van zijn financieel adviseur c.q. tussenpersoon alsook als gevolg van een falen van zijn accountant.

Rechtsbijstand adviseert negatief, na second opinion alsnog dekking

Deze ondernemer was verzekerd bij DAS rechtsbijstand maar deze verzekeraar adviseerde deze ondernemer negatief. Vervolgens is deze ondernemer in contact gekomen met ons kantoor welke de opinie van DAS rechtsbijstand voorzag van een second opinion. Aan de hand van een gemotiveerd en onderbouwd advies, aan de hand van de feiten in het dossier, wetgeving en actuele jurisprudentie op het vlak van beroepsaansprakelijkheidsrecht, bleek dat deze ondernemer wel degelijk een zeer reële kans had om zijn tussenpersoon c.q. financieel adviseur c.q. verzekeringsagent en zijn accountant aansprakelijk te stellen voor schadevergoeding. Vervolgens besloot DAS rechtsbijstand om alsnog dekking op de polis te verlenen en de procedure binnen de polisvoorwaarden van DAS te financieren.

Tussenpersoon en accountant draaien op voor onverzekerde brandschade

De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de tussenpersoon en accountant weigerde aansprakelijkheid te erkennen waarna er een rechtszaak is opgestart. In het tussenvonnis kwam de rechtbank al tot het oordeel dat de tussenpersoon aansprakelijk zou zijn voor de schade en wel voor het volledige bedrag waarvoor deze ondernemer onderverzekerd was. De accountant werd door de rechtbank nog van een bewijsopdracht voorzien. Na getuigenverhoren bleek dat de accountant zijn stellingen ook niet kon bewijzen waarna in het eindvonnis ook de accountant hoofdelijk aansprakelijk werd gehouden voor het bedrag waarvoor deze ondernemer onderverzekerd was na de fatale bedrijfsbrand.

Zowel de accountant als de tussenpersoon zijn niet tegen het eindvonnis in hoger beroep gegaan. Daarmee staat de uitkomst vast. Het tussenvonnis d.d. 11 juni 2014 kunt u hier lezen. Het eindvonnis van 8 juli 2015 kunt u hier lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van onderverzekering ten gevolge van een fout van uw financieel adviseur c.q. tussenpersoon dan wel uw accountant, neem dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van ons kantoor. Neem in dergelijk complexe situaties ook niet zomaar genoegen met een opinie van uw rechtsbijstandverzekeraar. Had deze ondernemer geluisterd naar de juristen van DAS rechtsbijstand, was deze ondernemer waarschijnlijk failliet gegaan. Het is altijd verstandig om het inwinnen van een second opinion te overwegen in dit soort complexe beroepsaansprakelijkheidszaken waar een detail zomaar het verschil kan maken.

Klik hier voor een gratis eerste vrijblijvende contact. We staan u graag te woord. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten of een e-mail sturen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant