Uitspraak: Accountant beleggingsfonds Centurion 3 maanden geschorst

Voor een accountant zijn er een aantal basisbeginselen zoals integriteit en zorgvuldigheid. Juist deze basisbeginselen heeft een registeraccountant bij VWGNijhof (hierna: “de accountant”) herhaaldelijk geschonden, aldus de tuchtrechter. De accountant had informatie verstrekt die misleidend was voor beleggers in het frauduleuze beleggingsfonds Centurion (hierna: “Centurion”).

Het beleggingsfonds Centurion is inmiddels failliet en er is een klacht ingediend tegen de accountant en zijn assistent door zowel de curator als de Stichting Beleggersbelangen Centurion. De klacht hield in dat de accountant en zijn assistent door middel van de door hen verstrekte accountantsverklaringen en ‘assurance-rapporten’ beleggers een verkeerd beeld hebben gegeven van de werkelijke situatie. In de uitspraak van De Accountantskamer is te lezen dat De Accountantskamer de klacht voor een groot deel gegrond acht.

Beleggingsfonds Centurion failliet

De drie hoofdpersonen achter Centurion zijn in 2016 door de rechtbank Almelo veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraffen. Het Openbaar Ministerie noemde het beleggingsfonds ook wel een ‘piramidespel’. In totaal is er in de periode van 2009 tot 2014 € 33 miljoen gestoken in een ontwikkelingsproject voor vakantievilla’s in Costa Rica. Het geld dat de beleggers uitgekeerd kregen was afkomstig van weer nieuwe leningen. Toen Centurion failliet ging in 2014 werd duidelijk dat het geld van de beleggers grotendeels verdwenen was omdat de oprichters van het fonds er privé-uitgaven van betaalden.

De beleggers werden in de periode van 2009 tot 2014 juist gerustgesteld door Centurion met de mededeling dat de accountants van VWGNijhof de jaarrekening controleerden. Echter, achteraf bleek dat de accountant en zijn assistent nooit een jaarrekening hebben gecontroleerd en omdat Centurion geen deugdelijke boekhouding had, was er ook geen jaarrekening die gecontroleerd kon worden.

Verklaringen van accountant en zijn assistent voldeden niet aan eisen

De controleverklaringen en ‘assurance-rapporten’ die werden opgesteld door de accountant en zijn assistent voldeden niet aan de eisen die daaraan gesteld zijn volgens de Accountantskamer. De accountant wist volgens De Accountantskamer dat er dingen niet klopte bij Centurion. Dit blijkt ook uit een managementletter die aan de directie is verstrekt door de accountant. De accountant en zijn assistent hadden niet mogen toestaan dat de door hun geschreven rapporten werden gebruikt door Centurion om zo het vertrouwen van beleggers te winnen. Accountants moeten er kortweg voor zorgen dat zij voorkomen dat zij in verband worden gebracht met informatie die onjuist of misleidend is.

De accountant is door de tuchtrechter drie maanden uit zijn beroep gezet. Dit is de zwaarste straf die de Accountantskamer kan opleggen. De assistent krijgt slechts een waarschuwing, omdat hij niet eindverantwoordelijk was.

Bron: Artikel uit het Financieele Dagblad d.d. 28 augustus 2017 (klik hier).

Klik hier voor de volledige uitspraak van De Accountantskamer.

Vergelijkbare zaak waarin klacht tegen accountant is gehonoreerd

Zorgplicht Advocaten stond eind 2016 een koper van een onderneming bij in een soortgelijke zaak die zich eveneens afspeelde voor De Accountantskamer. De koper – die dus werd bijgestaan door Zorgplicht Advocaten – diende de overname te financieren. Daarvoor was een aanvraag ingediend bij het crowdfundingplatform GeldvoorElkaar. In opdracht van koper en mede te behoeve van de investeerders was door de betrokken en aangeklaagde accountant van koper een prognose opgesteld. Deze deugde niet. De Accountantskamer honoreerde onder meer de klacht dat de accountant geen eigen onderzoek, laat staan deugdelijk onderzoek, had gedaan naar de vermogenstoestand en de financiële resultaten van de overgenomen onderneming, maar deze cijfers klakkeloos van zijn collega, de accountant van verkoper, had overgenomen en dat koper hierdoor niet de begeleiding heeft ontvangen die hij van een accountant mocht verwachten. Ook werd de klacht gehonoreerd dat deze accountant ten onrechte een verklaring met beperkte mate van zekerheid heeft afgegeven omtrent de betrouwbaarheid van de in de prognose opgenomen veronderstellingen, terwijl de in die prognose opgenomen financiële resultaten niet haalbaar waren, als gevolg waarvan koper lange tijd in de veronderstelling is geweest dat de geprognosticeerde resultaten haalbaar zouden zijn, en dat hij is misleid. Met koper waren ook de beleggers die via crowdfunding hadden geïnvesteerd misleid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant