Uitspraak: Accountant declareert deel van zijn factuur bij de verkeerde vennootschap en wordt tuchtrechtelijk veroordeeld

Een vader en zijn dochter hebben een Italiaans restaurant. Daarnaast verhuren ze hotelappartementen. Een registeraccountant voert vanaf eind 2009 tot begin 2014 accountantswerkzaamheden uit voor de vennootschappen. Daarnaast verleent hij verschillende diensten bij de overdracht van aandelen van de vader aan de dochter. De vader en dochter kunnen echter niet alle declaraties betalen van de accountant. Zij verlenen daarom in 2010 aan de accountantsmaatschap waar de accountant werkzaam is een hypotheekrecht op vier onderpanden.  De betalingsachterstanden blijven echter.

Cliënten komen betalingsafspraken niet na

In februari 2014 maken de vader en zijn dochter afspraken met de accountantsmaatschap. De jaarrekeningen van 2012 en van de jaren daarna worden door een andere accountant opgemaakt. Een jurist van de accountantsmaatschap blijft de vader en zijn dochter adviseren, maar geeft voorafgaand aan elke opdracht eerst een indicatie van het aantal te besteden uren. De accountant zou verder nog een specificatie aan de vader en zijn dochter opsturen wat betreft de totale betalingsachterstand. Om deze betalingsachterstand te verminderen hebben de vader en zijn dochter afgesproken dat zij wekelijks € 500,- betalen aan de accountantsmaatschap. Vanaf 1 april zou dit bedrag € 750,- worden en in mei zou bekeken worden of het mogelijk is om nog meer af te lossen. Eind april betalen de vader en zijn dochter echter nog steeds € 500,- per week in plaats van de afgesproken € 750,-.  

De vader heeft uiteindelijk een klacht ingediend bij de Accountantskamer. In 2012 heeft de accountant bij de beheer-bv van de dochter kosten in rekening gebracht voor het opstellen van de jaarrekeningen. Echter, niet de vader maar de dochter was bestuurder van die vennootschap. De vader was daarom niet bevoegd om namens deze vennootschap overeenkomsten aan te gaan. Dit had de accountant moeten weten. De accountant mocht in ieder geval niet zonder onderzoek ervanuit gaan dat de vader contracten kon sluiten met de maatschap namens de beheer-bv en dat hij werkzaamheden kon declareren die hij voor een andere vennootschap had uitgevoerd. Door dit niet te verifiëren en vast te leggen heeft de accountant in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid, aldus de Accountantskamer. Ook heeft de accountant onzorgvuldig gehandeld door er niet op toe te zien dat voor de werkzaamheden zou worden gefactureerd volgens de gemaakte afspraak. De accountant heeft tegen dit vonnis van de Accountantskamer hoger beroep ingesteld. 

Accountant handelt in strijd met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven sluit zich aan bij het oordeel van de accountantskamer. De accountant wist dat de vader geen bestuurder was van de beheer-bv. Daarbij komt dat de belangen van de vader en zijn dochter en hun vennootschappen niet parallel liepen. De accountant had door middel van bijvoorbeeld een schriftelijke opdrachtbevestiging kunnen controleren of de bestuurder van de beheer-bv het eens was met de overeengekomen werkzaamheden en opdrachtvoorwaarden. Dit heeft de accountant echter nagelaten. Hierdoor heeft de accountant gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. Het college acht de maatregel van een waarschuwing in dit geval passend en geboden.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant