Uitspraak: Accountant ernstig aan te rekenen dat hij steken heeft laten vallen bij aanvaarding en uitvoering opdracht

In 2007 komt de moeder van klager te overlijden. Vader heeft toen besloten zich terug te trekken uit het agrarische bedrijf. Vanaf dat moment heeft klager samen met zijn broer en zus het bedrijf overgenomen. Klager zou zich bezig gaan houden met varkens en rundvee. De broer en zus van klager zouden zich bezig gaan houden met de nertsen.

Op enig moment is besloten om een herstructurering in het bedrijf aan te brengen. Ieder zou daarbij een derde van het vermogen in handen krijgen. Er werd afgesproken dat klager zich nog steeds zou bezig houden met de varkens en rundvee, en zijn broer en zus met de nertsen. Indien er een over- en onderbedeling zou ontstaan, zou deze worden verrekend.

De AA (hierna: accountant) kreeg in het kader van de herstructurering de opdracht om onderzoek te doen naar een juridische fusie en een rapport van de bevindingen op te maken (art. 2:328 BW).

De Wet verbod pelsdierhouderij heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf nog maar tot 1 januari 2024 kan worden voortgezet. Hierdoor ontstaan spanningen tussen klager en zijn broer. Klager besloot naar de tuchtrechter te stappen in het kader van het handelen van de accountant.

Oordeel Accountantskamer

Op zitting heeft de accountant erkend dat er fouten zijn gemaakt. Ook de Kamer ziet dat er veel tekortkomingen zijn aan de zijde van de accountant. Ondanks dat de accountant geen ervaring had met complexe vraagstukken, heeft hij de opdracht geaccepteerd. Bij de aanvaarding van de opdracht zijn meerdere formele regels niet nageleefd.

Ook was de accountant zich niet voldoende bewust van mogelijke bedreigingen. De accountant was afgegaan op informatie van derden en had niet zelf onderzoek gedaan. Naast het feit dat er onvoldoende werkzaamheden zijn verricht, is er ook niet zorgvuldig gerapporteerd.

Omdat grote financiële belangen meespelen, heeft de Kamer het handelen van de accountant zwaar aangerekend. Volgens de Kamer heeft de accountant in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, maar ook met het raamwerk (artikel 21 VGBA). Daarom wordt een doorhaling ter hoogte van één maand gelegd.

Oordeel CBb

Beide partijen konden zich niet vinden in het oordeel van de Kamer en gaan in hoger beroep. In het hoger beroep komt onder andere de afgifte van een controleverklaring (artikel 2:328 lid 1 BW) aan bod, waarin door de accountant een oordeel wordt gegeven over de mededelingen die het bestuur heeft gedaan (artikel 2:327 BW) omtrent de ruilverhouding van de aandelen. De CBb voert aan dat niet is gebleken dat sprake is van hetgeen in artikel 2:328 lid 6 BW is beschreven.

De accountant heeft nooit contact gehad met de aandeelhouders en was daarom niet van alles omtrent het fusieproces op de hoogte. Daarnaast is de accountant op de verklaring van de notaris afgegaan, maar heeft niet gecontroleerd of de aandeelhouders inderdaad geen verslag wilde zien.

Net zoals de Kamer is de CBb het eens over het feit dat het de accountant ernstig moet worden aangerekend dat hij het vergaand heeft laten afweten bij het onderzoek naar de juridische fusie. Het onderzoek had op meerdere punten beter gekund. Ondanks het oordeel dat de accountant in strijd heeft gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, betekent dit nog niet dat de accountant niet eerlijk is geweest of niet oprecht is opgetreden. Klagers hebben niet aannemelijk gemaakt dat een deskundige nodig was. De CBb ziet hiertoe geen aanleiding.

Het hoger beroep dat beide partijen hebben ingesteld, wordt ongegrond verklaard. Er wordt aangenomen datgeen financiële benadeling heeft plaatsgevonden. De doorhaling die door de Kamer is opgelegd blijft staan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant